Ngôn ngữ

Ván Phỏm của vuthuhien

Ngày Thắng Người chơi
05/19+An_linhDemChauAuvuthuhienVo___thuong
05/19-An_linhVo___thuongvuthuhienDemChauAu
05/19+An_linhDemChauAuvuthuhienVo___thuong
Vinagames CXQ