Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của yeu_tra_gop

Ngày Thắng Người chơi
06/23-yeu_tra_gopKarson99
06/23-yeu_tra_gopKarson99
06/23-yeu_tra_gopKarson99Tonitesocold
06/23-yeu_tra_gopTonitesocoldKarson99
06/23+yeu_tra_gopKarson99Tonitesocold
06/23-yeu_tra_gopaznbodyKarson99
06/23+yeu_tra_gopKarson99aznbody
06/23+yeu_tra_gopaznbody
06/23+yeu_tra_gopaznbody
06/23+yeu_tra_gopaznbody
06/23+yeu_tra_gopaznbody
06/23+yeu_tra_gopMeatBalls
06/20-dinhkimyeu_tra_gopRoseTrantasay
06/18-balao84tatonxaoyeu_tra_goplangtu78
06/18-balao84langtu78yeu_tra_goptatonxao
06/13-lakers_1yeu_tra_gop
06/13-lakers_1yeu_tra_gop
06/12-rickyngyeu_tra_gopRoseTran
06/12+rickyngRoseTranyeu_tra_gopLone_Wolf
06/12+rickyngLone_Wolfyeu_tra_gopRoseTran
Vinagames CXQ