Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Anhhailang

Ngày Thắng Người chơi
02/20-Anhhailangnghitetkylucgoldengate
02/20-titeo2007goldengatenghitetkylucAnhhailang
02/20+titeo2007Anhhailangnghitetkylucgoldengate
02/20-goldengatenghitetkylucAnhhailang
02/20-khetlet10Anhhailanggoldengate
02/20-khetlet10goldengateAnhhailang
02/20-khetlet10Anhhailanggoldengate
02/20-khetlet10Anhhailang
Vinagames CXQ