Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Daddy_Kuti

Ngày Thắng Người chơi
07/14-nhuphanThanhDa315Daddy_Kuti
07/14=nhuphanThanhDa315Daddy_Kuti
07/13-Vy0iiDaddy_Kuti
07/13-Vy0iiDaddy_Kuti
07/13-Vy0iiDaddy_Kuti
07/13-Vy0iiDaddy_Kutixiga
07/13-Vy0iiDaddy_Kutixiga
07/13-Vy0iiDaddy_Kutixiga
07/13+Vy0iiDaddy_Kutixiga
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11+Daddy_Kutingamict6776dai_ho
07/11+Daddy_Kutingamict6776dai_ho
07/11+Daddy_Kutingamict6776dai_ho
07/11-Daddy_Kutingamict6776dai_ho
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11+Daddy_Kutingamict6776
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/11+Daddy_Kutingamict6776
07/11+Daddy_Kutingamict6776
07/11-Daddy_Kutingamict6776
07/06-Daddy_KutiMidnite_MoonDoccocuukiem
07/06-Daddy_KutiMidnite_MoonDoccocuukiem
07/06+Daddy_KutiMidnite_MoonDoccocuukiem
07/06+Daddy_KutiMidnite_Moon
07/06-Daddy_KutiMidnite_Moon
07/05-Daddy_Kutiheosua
07/05+Daddy_Kutiheosua
07/05-Daddy_Kutiheosua
07/05+Daddy_Kutiheosua
07/05+Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
07/05-Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
07/05+Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
07/05+Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
07/05+Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
07/05+Tieu_hoDaddy_Kutiheosua
Vinagames CXQ