Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Humxam_Tiger

Ngày Thắng Người chơi
05/22-Vtn10waterVuaLuoiHumxam_Tiger
05/22+TrumTLHumxam_TigerVuaLuoiVtn10water
05/22+TrumTLVtn10waterVuaLuoiHumxam_Tiger
05/22+TrumTLHumxam_TigerVuaLuoiVtn10water
05/22-TrumTLVtn10waterVuaLuoiHumxam_Tiger
05/21-Thao79Humxam_Tiger
05/21-mdmDannyynnadHumxam_TigerThao79
05/21-mdmThao79Humxam_TigerDannyynnad
05/21-mdmDannyynnadHumxam_TigerThao79
05/21+mdmHumxam_TigerDannyynnad
05/18-GA_MAI_TOHumxam_Tigercongminh8bacbanLA
05/18+GA_MAI_TObacbanLAcongminh8Humxam_Tiger
05/18+GA_MAI_TOHumxam_Tigercongminh8
05/18-GA_MAI_TOcongminh8Humxam_Tiger
05/18-GA_MAI_TOHumxam_Tiger
05/18-GA_MAI_TOHumxam_Tiger
Vinagames CXQ