Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của scorpion

Ngày Thắng Người chơi
12/08+Chau_NguyenscorpionO_GiaBuiDoi
12/08+Chau_Nguyenscorpion
12/08-caothuvolamscorpiontuyet023TinhBietLy
12/08-caothuvolamTinhBietLytuyet023scorpion
12/07-Tommy32scorpionAlex_lam01mtvt
12/07-mtvtAlex_lam01scorpion
12/07+scorpionmtvt
12/07+mtvtscorpion
12/07+scorpionmtvt
12/07+Tonitesocoldmtvtscorpion
12/07-RoseTranPARKER1219scorpionTonitesocold
12/07+RoseTranTonitesocoldscorpionPARKER1219
12/07-RoseTranscorpionTonitesocold
12/07-RoseTranscorpion
12/07-RoseTranscorpion
12/07-Moorquy123scorpionmonkeyking3
12/07+Moormonkeyking3scorpionquy123
12/07-Moorquy123scorpionmonkeyking3
12/07-Moormonkeyking3scorpion
12/07-Moorscorpionmonkeyking3
12/07-Moormonkeyking3scorpion
12/07-Moorscorpionmonkeyking3
12/07-Moormonkeyking3scorpion
12/07+Moorscorpionmonkeyking3
12/05-Nua_trai_TimBayerMunichscorpion
12/05+Nua_trai_Timscorpioncc3coBayerMunich
12/05-Nua_trai_TimBayerMunichscorpion
12/03-phillyx5vinhthitheoscorpionO_GiaBuiDoi
12/03-phillyx5O_GiaBuiDoiscorpionvinhthitheo
12/03+phillyx5vinhthitheoscorpionO_GiaBuiDoi
12/03+phillyx5O_GiaBuiDoiscorpionvinhthitheo
12/03-phillyx5vinhthitheoscorpionO_GiaBuiDoi
12/03-phillyx5scorpionvinhthitheo
12/03-phillyx5vinhthitheoscorpion
12/03-phillyx5scorpionvinhthitheo
12/03+phillyx5vinhthitheoscorpion
12/03+phillyx5scorpionvinhthitheo
12/03-scorpionYNOTninoHaNoi
12/02-CandlewoodBenSooscorpionEmnendunglai
12/02-CandlewoodEmnendunglaiscorpionBenSoo
12/02+CandlewoodBenSooscorpionEmnendunglai
12/02-CandlewoodEmnendunglaiscorpionBenSoo
12/02+CandlewoodBenSooscorpionEmnendunglai
12/01-rickyngTonitesocoldvovinhscorpion
12/01-rickyngscorpionvovinhTonitesocold
12/01-rickyngTonitesocoldvovinhscorpion
12/01+scorpionvovinhTonitesocold
12/01-ninoTonitesocoldvovinhscorpion
12/01-quy123O_GiaBuiDoiscorpionTuyencao
12/01-quy123lexus460scorpionO_GiaBuiDoi
11/30-scorpionJulie_mupjulieeeb0o
11/30-scorpionGietHeojulieeeb0oJulie_mup
11/30-scorpionJulie_mupjulieeeb0oGietHeo
11/30-HILARIOscorpionChuThoonrosaphina
11/30-HILARIOChuThoonscorpion
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30+scorpionx7_Bi_Long
11/30-mychanhBatriscorpionKePhieuBacngocdoan
11/30-mychanhBatringocdoanKePhieuBacscorpion
11/29+scorpionNgheovibaiZzzMyTranzzZ
11/29-scorpionandy08ZzzMyTranzzZNgheovibai
11/29-scorpionNgheovibaiZzzMyTranzzZandy08
11/29-scorpionandy08ZzzMyTranzzZNgheovibai
11/29+scorpionZzzMyTranzzZandy08
11/29-Tommy32scorpionLotonLone_Wolf
11/28-beckytranscorpionrickyngO_GiaBuiDoi
11/28-beckytranO_GiaBuiDoirickyngscorpion
11/28-beckytranscorpionrickyngO_GiaBuiDoi
11/28-beckytranO_GiaBuiDoirickyngscorpion
11/28+beckytranscorpionrickyngO_GiaBuiDoi
11/28-beckytranO_GiaBuiDoirickyngscorpion
11/28-RoseTranGiaitrilavuiTonitesocoldscorpion
11/28-RoseTranscorpionTonitesocoldGiaitrilavui
11/28+RoseTranGiaitrilavuiscorpion
11/28+RoseTranscorpionGiaitrilavui
11/28+RoseTranscorpion
11/27-Lone_Wolfusa2009scorpionnino
11/27+saigon1975scorpionusa2009
11/27+saigon1975scorpion
11/27+saigon1975scorpion
11/27+saigon1975scorpion
11/27-saigon1975scorpion
11/27+saigon1975scorpion
11/27-RoseTrantacungvuinhuphanscorpion
11/27-RoseTranscorpionnhuphantacungvui
11/27-RoseTrantacungvuinhuphanscorpion
11/27-RoseTranscorpionnhuphantacungvui
11/27-RoseTrantacungvuiscorpion
11/27-tatonxaoscorpion
11/27-tatonxaoscorpion
11/27-tomphung1scorpionMidnite_MoonLe_Cid
11/27-tomphung1Le_CidMidnite_Moonscorpion
11/27+tomphung1scorpionMidnite_MoonLe_Cid
11/27+tomphung1Le_CidMidnite_Moonscorpion
11/27+tomphung1scorpionMidnite_MoonLe_Cid
11/27-US2022scorpion

Ván Tiến Lên kế tiếp của scorpion...

Vinagames CXQ