Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Westridge

Ngày Thắng Người chơi
05/27-WestridgexsonnyxTieuBaVuong_
05/27-anhhuostonTieuBaVuong_xsonnyxWestridge
05/27+anhhuostonWestridgexsonnyxTieuBaVuong_
05/27-anhhuostonTieuBaVuong_xsonnyxWestridge
05/27-anhhuostonWestridgexsonnyxTieuBaVuong_
05/27+anhhuostonTieuBaVuong_xsonnyxWestridge
05/27-Pho_Vietl268Westridgeworc06
05/27-Pho_Vietworc06Westridgel268
05/27-Pho_Vietl268Westridgeworc06
05/27-Pho_Vietworc06Westridge
05/27+Pho_Vietlangtu78Westridgeworc06
05/27-Pho_Vietworc06Westridgelangtu78
05/27-Pho_Vietlangtu78Westridgeworc06
05/27-fireflyPho_VietWestridgelucky01
05/27-fireflylucky01WestridgePho_Viet
05/27-fireflyPho_VietWestridgelucky01
05/27+fireflylucky01WestridgePho_Viet
05/27+fireflyPho_VietWestridgelucky01
05/27-fireflylucky01WestridgePho_Viet
05/27-fireflyWestridgelucky01
05/27-fireflylucky01Westridgerocketman
05/27-fireflyrocketmanWestridgelucky01
05/27-fireflylucky01Westridgerocketman
05/27-fireflyrocketmanWestridgelucky01
05/27-lucky01Westridgerocketman
05/27-rocketmanWestridgelucky01
05/27+rocketmanlucky01Westridge
05/27+rocketmanWestridgelucky01
05/27+rocketmanlucky01Westridge
05/27-rocketmanWestridgeanhhuostonlucky01
05/27-rocketmanlucky01anhhuostonWestridge
05/27=rocketmanWestridgeanhhuostonlucky01
05/25-hongminhanhWestridgetramhuynh2Tai_Ty
05/25-hongminhanhtramhuynh2Westridge
05/21=ngocxanh71BaoLeWestridgeLinMing
05/21+ngocxanh71LinMingWestridgeBaoLe
05/21-ngocxanh71BaoLeWestridgeLinMing
05/20+timmyle66rocketmanWestridgeHeoden
05/17-Khang_thienPAn_linhASMRWestridge
Vinagames CXQ