Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của jawhe69

Ngày Thắng Người chơi
11/29-Scott1966wwejawhe69tommy_van
11/29-tommy_vanjawhe69wwe
11/29-wwejawhe69tommy_van
11/29-Jokerlxtommy_vanjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69tommy_van
11/29+Jokerlxtommy_vanjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69
11/29+Jokerlxjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69HungHuong29
11/29-JokerlxHungHuong29jawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69HungHuong29
11/29-Jokerlxjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69
11/29-Jokerlxjawhe69wwe
11/29-Jokerlxjawhe69
11/29+Jokerlxjawhe69
11/29+Jokerlxjawhe69old_man
11/29-Jokerlxold_manjawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69old_man
11/29-Jokerlxold_manjawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69old_man
11/29-Jokerlxjawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69
11/29+Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29+Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29+Jokerlxjawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29+Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29-mojitojawhe69
11/29-mojitojawhe69
11/29-mojitojawhe69
11/29+mojitojawhe69
11/29+mojitojawhe69
11/29+mojitojawhe69
11/29-mojitojawhe69
11/29-mojitojawhe69
11/29+mojitojawhe69
11/29+lienyeujawhe69bacbanLA
11/29+lienyeubacbanLAjawhe69
11/29-lienyeujawhe69bacbanLA
11/28-bongsenjawhe69damtranVanLe0101
11/28-bongsenVanLe0101damtranjawhe69
11/28-bongsenjawhe69damtranVanLe0101
11/28-bongsenVanLe0101damtranjawhe69
11/28-bongsenjawhe69damtranVanLe0101
11/27-ananbinh202divang2cafeNDDjawhe69
11/27-ananbinh202jawhe69divang2cafe
11/27+ananbinh202divang2cafecuccuc__kujawhe69
11/27-ananbinh202jawhe69cuccuc__kudivang2cafe
11/27-ananbinh202divang2cafecuccuc__kujawhe69
11/27+ananbinh202jawhe69cuccuc__kudivang2cafe
11/27-ananbinh202divang2cafecuccuc__kujawhe69
11/27+ananbinh202jawhe69cuccuc__kudivang2cafe
11/27+ananbinh202divang2cafecuccuc__kujawhe69
11/27-ananbinh202jawhe69cuccuc__kudivang2cafe
11/27+caothutljawhe69
11/27-cocoonjawhe69kilan_888caothutl
11/27-anhgvcdEllie2017jawhe69tonnynghia66
11/25-HoangHuVojawhe69
11/25-Hoangjawhe69HuVo
11/25-HuVoCauKhumjawhe69
11/25+JFFjawhe69CauKhumHuVo
11/25+JFFHuVoCauKhumjawhe69
11/25+jawhe69CauKhumHuVo
11/25+tralaiemyeu5jawhe69
11/24-jawhe69T2XI_XON_KETUIlamdzuyen
11/24+jawhe69lamdzuyenXI_XON_KETUIT2
11/24+jawhe69T2XI_XON_KETUIlamdzuyen
11/24-jawhe69lamdzuyenT2
11/24-jawhe69Hoanglamdzuyen
11/24+jawhe69lamdzuyenHoangVutangNY
11/24+jawhe69VutangNYHoanglamdzuyen
11/24-jawhe69lamdzuyenHoangVutangNY
11/24+jawhe69VutangNYHoanglamdzuyen
11/24-jawhe69lamdzuyenHoangVutangNY
11/24-jawhe69Hoanglamdzuyen
11/24-jawhe69lamdzuyen
11/24+jawhe69lamdzuyen
11/24-uttv123Phung86kimhungjawhe69
11/24-uttv123jawhe69kimhung
11/24-uttv123kimhungjawhe69
11/24-uttv123jawhe69InYourEyes
11/24-uttv123ncongtamInYourEyesjawhe69
11/24-uttv123jawhe69InYourEyesncongtam
11/24-uttv123ncongtamInYourEyesjawhe69
11/24-uttv123jawhe69ncongtam
11/24+uttv123ncongtamjawhe69
11/23-chollkhetlet10jawhe69Quybach
11/23-chollQuybachjawhe69khetlet10
11/23-chollkhetlet10jawhe69Quybach
11/23-chollQuybachjawhe69khetlet10
11/23+chollkhetlet10jawhe69Quybach
11/23-chollQuybachjawhe69khetlet10
11/23+chollkhetlet10jawhe69Quybach

Ván Tiến Lên kế tiếp của jawhe69...

Vinagames CXQ