Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của jawhe69

Ngày Thắng Người chơi
06/10-muamuajawhe69tonnynghia66
06/10-muamuatonnynghia66jawhe69
06/10-muamuajawhe69wwetonnynghia66
06/10-muamuatonnynghia66wwejawhe69
06/10+muamuajawhe69wwetonnynghia66
06/10-muamuatonnynghia66wwejawhe69
06/08-canada416wwejawhe69timgia
06/08-canada416timgiajawhe69wwe
06/08+wwejawhe69timgia
06/08+longtong1234timgiajawhe69wwe
06/08+longtong1234wwejawhe69
06/08+longtong1234jawhe69wwe
06/08+longtong1234wwejawhe69
06/08+longtong1234jawhe69wwe
06/08-longtong1234wwejawhe69quoinguyen
06/07-jawhe69konhonoiThuthao
06/07+jawhe69Thuthaokonhonoi
06/07-jawhe69konhonoiThuthao
06/07-jawhe69Thuthaokonhonoi
06/07-jawhe69konhonoiThuthaotth05
06/07-jawhe69tth05Thuthaokonhonoi
06/07+jawhe69konhonoiThuthaotth05
06/07-jawhe69tth05Thuthaokonhonoi
06/07-jawhe69konhonoiThuthaotth05
06/07-jawhe69Thuthaokonhonoi
06/07-jawhe69konhonoi
06/07+jawhe69konhonoi
06/06-BigWinjawhe69Soledadvominhhieu10
06/06-BigWinvominhhieu10Soledadjawhe69
06/06-BigWinjawhe69Soledadvominhhieu10
06/03-Ucejawhe69nguyen77BanhTrang12
06/03-UceBanhTrang12jawhe69
06/01-jawhe69wweletrung99tamhiep
06/01+jawhe69tamhiepletrung99wwe
06/01-jawhe69wweletrung99tamhiep
06/01-jawhe69tamhiepletrung99wwe
06/01-jawhe69wweletrung99tamhiep
06/01-jawhe69tamhiepletrung99wwe
06/01-jawhe69wweletrung99tamhiep
06/01-jawhe69tamhiepletrung99wwe
06/01-jawhe69wweletrung99
06/01-cuoptinhdiem_phucjawhe69LoveVJTA
06/01-cuoptinhLoveVJTAjawhe69diem_phuc
06/01-cuoptinhdiem_phucjawhe69LoveVJTA
06/01+cuoptinhLoveVJTAjawhe69diem_phuc
06/01+cuoptinhdiem_phucjawhe69LoveVJTA
06/01+cuoptinhLoveVJTAjawhe69diem_phuc
06/01-cuoptinhdiem_phucjawhe69LoveVJTA
06/01-cuoptinhLoveVJTAjawhe69diem_phuc
06/01+bibo2477jawhe69
06/01+bibo2477quanghungjawhe69que_lam
06/01-bibo2477que_lamjawhe69quanghung
06/01+bibo2477quanghungjawhe69que_lam
06/01-bibo2477que_lamjawhe69quanghung
06/01-bibo2477quanghungjawhe69que_lam
06/01-bibo2477que_lamjawhe69quanghung
06/01-bibo2477quanghungjawhe69que_lam
06/01-bibo2477jawhe69quanghung
06/01-bibo2477quanghungjawhe69
06/01-bibo2477jawhe69quanghung
06/01-bibo2477quanghungjawhe69
06/01+bibo2477jawhe69quanghung
Vinagames CXQ