Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kingofghost

Ngày Thắng Người chơi
02/29-kingofghostdanotromCogaiechongNgongo
02/29-kingofghostNgongoCogaiechongdanotrom
02/29+kingofghostdanotromCogaiechong
02/29-kingofghostCogaiechongdanotrom
02/29-kingofghostdanotromCogaiechong
02/29-kingofghostCogaiechongdanotrom
02/29-kingofghostdanotromCogaiechong
02/29-kingofghostCogaiechongdanotrom
02/29+kingofghostCogaiechong
02/29-kingofghostCogaiechongdanotrom
02/29+kingofghostdanotromCogaiechong
02/29-kingofghostHuyCogaiechongdanotrom
Vinagames CXQ