Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kt_nguyen

Ngày Thắng Người chơi
05/14-SatthuCoDon1kt_nguyenhamchoiKQT
05/14+SatthuCoDon1KQThamchoikt_nguyen
05/14+SatthuCoDon1kt_nguyenhamchoiKQT
05/14+SatthuCoDon1KQThamchoikt_nguyen
05/14-kt_nguyenhamchoiKQT
05/14-KQThamchoikt_nguyen
05/14+anh53kt_nguyenhamchoiKQT
05/14+anh53KQThamchoikt_nguyen
05/14-anh53kt_nguyenhamchoiKQT
05/14+anh53KQThamchoikt_nguyen
05/14+anh53kt_nguyenhamchoiKQT
05/14-anh53KQThamchoikt_nguyen
Vinagames CXQ