Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tqtran

Ngày Thắng Người chơi
06/10-tqtranhaitangjasminlongtong1234
06/10-tqtranlongtong1234jasminhaitang
06/10-tqtranhaitangjasminlongtong1234
06/10+tqtranlongtong1234haitang
06/10+tqtranhaitanglNgOcLamie74
Vinagames CXQ