Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lNgOc

Ngày Thắng Người chơi
07/02-lNgOcNirahoangkimdaosoi
07/02+lNgOcdaosoihoangkim
07/02+lNgOchoangkimdaosoi
Vinagames CXQ