Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của oppadapchai

Ngày Thắng Người chơi
07/16-oppadapchaiTammyvalentinMossi
07/16+oppadapchaiMossivalentinTammy
Vinagames CXQ