Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Emsongvianh

Ngày Thắng Người chơi
07/05-painted_wingEmsongvianh
07/05-painted_wingVanLe0101Emsongvianh
07/05-painted_wingEmsongvianhVanLe0101
07/05-painted_wingVanLe0101Emsongvianh
07/05-EmsongvianhVanLe0101
07/05-VanLe0101BatKhuatvnEmsongvianh
Vinagames CXQ