Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của phucbontu

Ngày Thắng Người chơi
06/05-sbdvalentinphucbontu
06/05-sbdphucbontuvalentin
05/30-phucbonturosaphinaDanhphuong
05/30-phucbontuDanhphuongrosaphina
05/30-phucbonturosaphinaDanhphuong
05/30+phucbontuDanhphuongrosaphina
05/30-phucbonturosaphinatramhuynh2Danhphuong
05/30-phucbontuDanhphuongtramhuynh2
05/29-toanlephong3siphucbontuTranTrung
Vinagames CXQ