Ngôn ngữ

Ván Phỏm của tuna

Ngày Thắng Người chơi
12/03-MarioatecPhonglan22tunaTuyencao
12/03=MarioatecTuyencaotunaPhonglan22
12/03-MarioatecPhonglan22tunaTuyencao
12/03=MarioatecTuyencaotunaPhonglan22
12/03-MarioatecPhonglan22tunaTuyencao
12/03-MarioatecTuyencaotuna
12/03+MarioatectunaTuyencao
12/03+MarioatecTuyencaotuna
12/03+tunaTuyencao
12/03+Tuyencaotuna
12/03+tunaTuyencao
12/03-Tuyencaotuna
12/03-tunaTuyencao
12/03+Tuyencaotuna
12/03-EmKhoTXtunaTuyencao
12/03+Tuyencaotuna
12/03=tunaTuyencao
12/03-Tuyencaotuna
12/03-miulytunaTuyencao
12/03-miulyTuyencaotuna
12/03-miulyAlextrantunaTuyencao
12/03=miulytondatunaXa_Em_KyNiem
12/03+miulyXa_Em_KyNiemtunatonda
12/03-miulytondatunaXa_Em_KyNiem
12/03-miulyXa_Em_KyNiemtunatonda
12/03+miulytondatunaXa_Em_KyNiem
12/03+tunatondathanbai8989
12/03-tunathanbai8989Phonglan22tonda
12/03+tunatondaPhonglan22thanbai8989
12/03-tunathanbai8989Phonglan22tonda
12/03+tunatondaPhonglan22thanbai8989
12/03+tunathanbai8989Phonglan22tonda
12/03+tunatondaPhonglan22thanbai8989
12/03-tunathanbai8989Phonglan22tonda
12/03-tunatondaPhonglan22thanbai8989
12/03=tunatonda
12/01-halinhNgocQuytunaTttl
12/01-halinhTttltunaNgocQuy
12/01-halinhNgocQuytunaTttl
12/01-halinhtunaNgocQuy
12/01-halinhNgocQuytunataymoi
12/01-halinhtaymoitunaNgocQuy
12/01-halinhNgocQuytunataymoi
12/01+halinhtaymoitunaNgocQuy
12/01-halinhNgocQuytunataymoi
12/01-halinhtaymoitunaNgocQuy
12/01+halinhNgocQuytunataymoi
12/01+halinhtaymoitunaNgocQuy
12/01-CuTy1990tunayenbaogauden88
12/01-CuTy1990yenbaotuna
12/01+CuTy1990tunayenbao
12/01-CuTy1990thienanyenbaotuna
12/01-CuTy1990tunayenbaothienan
12/01-CuTy1990thienanyenbaotuna
12/01-CuTy1990tunayenbaothienan
12/01-CuTy1990tunayenbaothienan
11/30-tunaBobuucuongKhnhHtukhoai
11/30-tunatukhoaiKhnhHBobuucuong
11/30+tunaBobuucuongKhnhHtukhoai
11/30-tunatukhoaiKhnhHBobuucuong
11/30+tunaBobuucuongKhnhHtukhoai
11/30-tunatukhoai
11/30+tunatukhoai
11/30+tunatukhoaiGN12345
11/30=tunatukhoai
11/21+litchithoquangdungtuna
11/21+litchittunahoquangdung
11/21-litchithoquangdungtuna
11/21-litchitChoiQuaNgaytunahoquangdung
11/21-litchithoquangdungtunaChoiQuaNgay
11/21-litchitChoiQuaNgaytunahoquangdung
11/21-litchithoquangdungtunaChoiQuaNgay
11/21-litchitChoiQuaNgaytunahoquangdung
11/21+trunghuyenplhoquangdungtunaChoiQuaNgay
Vinagames CXQ