Ngôn ngữ

Ván Phỏm của xuidoytroi

Ngày Thắng Người chơi
01/30-LKBangTamnhocbuonxuidoytroi
01/26-xuidoytroiTruonglaoNTNT
01/26=xuidoytroiTruonglaoMylan
01/26-xuidoytroiMylanTruonglaotmbgitw
01/26+xuidoytroitmbgitwTruonglaoMylan
01/26-xuidoytroiNTNTTruonglaotmbgitw
01/26-xuidoytroitmbgitwTruonglao
Vinagames CXQ