Ngôn ngữ

Ván Phỏm của JUN

Ngày Thắng Người chơi
09/27-halinhxuansonJUN
09/27-halinhJUNxuanson
09/27-halinhxuansonJUN
09/27+halinhJUNxuansontrandoanh
09/27-halinhtrandoanhxuansonJUN
09/27+halinhJUNxuansontrandoanh
09/27-halinhtrandoanhJUN
09/27-ConginuadaugatrongthienJUN
09/27-ConginuadauJUNgatrongthien
09/27-ConginuadaugatrongthienJUN
09/27+ConginuadauJUNgatrongthienmu999
09/27+Conginuadaumu999gatrongthienJUN
09/27-ConginuadauJUNgatrongthienmu999
09/27-Conginuadaumu999gatrongthienJUN
09/27+ConginuadauJUNgatrongthienmu999
09/27+Conginuadaumu999gatrongthienJUN
09/27-ConginuadauJUNgatrongthienmu999
09/27-Conginuadaumu999gatrongthienJUN
09/27+ConginuadauJUNmu999
09/27+Conginuadaumu999JUN
09/27-ConginuadauJUNmu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27-ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27+ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27-ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27+ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27+Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27+ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27-ConginuadauJUNbien_vang08mu999
09/27-Conginuadaumu999bien_vang08JUN
09/27-NiceMonkeya58KetaoJUN
09/27-NiceMonkeyJUNKetaoa58
09/27+NiceMonkeya58KetaoJUN
09/27-NiceMonkeyJUNKetaoa58
09/27=CuTy1990JUNho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhJUN
09/27-CuTy1990JUNho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhJUN
09/27-CuTy1990JUNho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhJUN
09/27+CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27+CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27+CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27+CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27-CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27-CuTy1990JUNxekhongphanhho_van_hanh
09/27+CuTy1990ho_van_hanhxekhongphanhJUN
09/27+CuTy1990JUNho_van_hanh
09/27+CuTy1990JUN
09/27-CuTy1990JUN
09/27=CuTy1990JUN
09/27-chien718JUNKetao
09/27+chien718KetaoJUN
09/27-chien718JUN
09/27+chien718TANPHUJUN
09/27+chien718JUNTANPHU
09/27=chien718TANPHUJUN
09/27-chien718JUN
09/27+chien718JUN
09/27=JUNvs2030
09/27+JUNvs2030
09/27-JUNvs2030
09/27-JUNvs2030
09/26-mu999Villa_ViaHekhanhtrieuJUN
09/26-mu999JUNkhanhtrieuVilla_ViaHe
09/26-mu999Villa_ViaHekhanhtrieuJUN
09/26-mu999JUNkhanhtrieuVilla_ViaHe
09/26-mu999Villa_ViaHekhanhtrieuJUN
09/26-mu999tranducanhJUN
09/26+mu999JUNtranducanh
09/26-mu999tranducanhJUN
09/26-mu999JUNtranducanh
09/26+mu999tranducanhJUN
09/26+mu999JUNtranducanh
09/26+mu999tranducanhJUN
09/26+mu999JUNtranducanh
09/26-mu999tranducanhJUN
09/26-mu999JUNtranducanh
09/26+mu999tranducanhJUN
09/26-mu999JUNtranducanh
09/26-mu999JUN
09/26-mu999JUN
09/26=mu999JUN
09/26-JUNkhoaichauTXuanGioiHuongson58
09/26-JUNHuongson58TXuanGioikhoaichau

Ván Phỏm kế tiếp của JUN...

Vinagames CXQ