Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Minhkhai

Ngày Thắng Người chơi
11/29-KhongcanbietMinhkhaixembotat
11/29+KhongcanbietbotatxemMinhkhai
11/29+KhongcanbietMinhkhaixembotat
11/29-KhongcanbietbotatxemMinhkhai
11/29+KhongcanbietMinhkhaixembotat
11/29-KhongcanbietbotatxemMinhkhai
11/29+KhongcanbietMinhkhaixembotat
11/29-KhongcanbietbotatxemMinhkhai
11/29-KhongcanbietMinhkhaixembotat
11/29-MinhkhaicobacrachCX8Bagiach_game
11/29-MinhkhaiBagiach_gameCX8cobacrach
11/29+MinhkhaicobacrachCX8Bagiach_game
11/29-MinhkhaiBagiach_gameCX8cobacrach
11/29-MinhkhaicobacrachCX8Bagiach_game
11/28-Alex69Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28-Alex69MinhkhaibkhaiVietanh99999
11/28-Alex69Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28-Alex69MinhkhaibkhaiVietanh99999
11/28-Alex69Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28-Alex69MinhkhaibkhaiVietanh99999
11/28+Alex69Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28-Alex69MinhkhaibkhaiVietanh99999
11/28-Alex69Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28+Alex69MinhkhaibkhaiVietanh99999
11/28-Vietanh99999bkhaiMinhkhai
11/28+Alex69MinhkhaiVietanh99999
11/28-Alex69Vietanh99999TomTran123Minhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiTomTran123Vietanh99999
11/28+Alex69TomTran123Minhkhai
11/28+Alex69MinhkhaiTomTran123
11/28-Alex69TomTran123Minhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiTomTran123
11/28+Alex69TomTran123Minhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiTomTran123
11/28=Alex69TomTran123Minhkhai
11/28+Alex69MinhkhaiTomTran123
11/28=Alex69TomTran123Minhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiTomTran123
11/28-Alex69TomTran123Minhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiTomTran123Scoreup
11/28-Alex69ScoreupDiemMyVTMinhkhai
11/28-Alex69MinhkhaiScoreup
11/28-Alex69litchitMinhkhai
11/28+Alex69Minhkhailitchit
11/28-Alex69TomTran123litchitMinhkhai
11/28+Alex69MinhkhailitchitTomTran123
11/28-Alex69TomTran123litchitMinhkhai
11/28-MinhkhaiFishMan_111Vietanh99999honhan
11/28-MinhkhaihonhanVietanh99999FishMan_111
11/28-MinhkhaiFishMan_111Vietanh99999honhan
11/28-MinhkhaihonhanVietanh99999FishMan_111
11/28-MinhkhaiFishMan_111Vietanh99999honhan
11/28-MinhkhaihonhanVietanh99999FishMan_111
11/28-MinhkhaiFishMan_111Vietanh99999honhan
11/28-MinhkhaihonhanVietanh99999
11/28+MinhkhaiXa_Em_KyNiemVietanh99999
11/28-MinhkhaicauutVietanh99999Xa_Em_KyNiem
11/28-MinhkhaiHeo_rungVietanh99999cauut
11/28-MinhkhaicauutVietanh99999Heo_rung
11/28=MinhkhaiHeo_rungVietanh99999cauut
11/28-MinhkhaicauutVietanh99999Heo_rung
11/28+MinhkhaiVietanh99999
11/28-MinhkhaiXa_Em_KyNiemVietanh99999phom
11/28-MinhkhaiHeo_rungVietanh99999Xa_Em_KyNiem
11/28+MinhkhaiXa_Em_KyNiemVietanh99999Heo_rung
11/28-sonde_VTminhv3boss2023Minhkhai
11/28-sonde_VTMinhkhaiboss2023minhv3
11/28-sonde_VTminhv3boss2023Minhkhai
11/28-sonde_VTMinhkhaiboss2023minhv3
11/28-Thangbomminhv3boss2023Minhkhai
11/28-ThangbomMinhkhaiboss2023minhv3
11/28-Thangbomminhv3boss2023Minhkhai
11/28-ThangbomMinhkhaiboss2023
11/28-Thangbomxekhongphanhboss2023Minhkhai
11/28-ThangbomMinhkhaiboss2023xekhongphanh
11/28-Thangbomxekhongphanhboss2023Minhkhai
11/28-ThangbomMinhkhaiboss2023xekhongphanh
11/28-Thangbomxekhongphanhboss2023Minhkhai
11/28-ThangbomMinhkhailitchitxekhongphanh
11/28-ThangbomMinhkhai
11/28+Minhkhaikhangnojasminbotat
11/28+Minhkhaibotatjasminkhangno
11/28-Minhkhaikhangnojasminbotat
11/28-Minhkhaijasminkhangno
11/28-Minhkhaikhangnojasmin
11/28+Minhkhaijasminkhangno
11/28-Minhkhaikhangnojasmin
11/28-Minhkhaijasminkhangno
11/28+Minhkhaikhangnojasmin
11/28+MinhkhaiTXuanGioijasminkhangno
11/28-MinhkhaikhangnojasminTXuanGioi
11/28-MinhkhaihabeoAX1Lehienhay_doi_day_
11/28-Minhkhaihay_doi_day_LehienhabeoAX1
11/28-MinhkhaihabeoAX1Lehienhay_doi_day_
11/28+Minhkhaihay_doi_day_LehienhabeoAX1
11/28-MinhkhaihabeoAX1Lehienhay_doi_day_
11/28-Minhkhaihay_doi_day_LehienhabeoAX1
11/28-MinhkhaihabeoAX1Lehienhay_doi_day_
11/28+Minhkhaihay_doi_day_Lehien
11/28-Minhkhaizippo16Lehienhay_doi_day_

Ván Phỏm kế tiếp của Minhkhai...

Vinagames CXQ