Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của NhuCuong_88

Ngày Thắng Người chơi
03/27-Filthy1986NhuCuong_88
03/27-Filthy1986NhuCuong_88
03/27+GameoverrNhuCuong_88
03/27-GameoverrNhuCuong_88
03/27+GameoverrNhuCuong_88
03/27+GameoverrNhuCuong_88
03/27+GameoverrNhuCuong_88
03/27+GameoverrNhuCuong_88
03/27-GameoverrNhuCuong_88
03/27-GameoverrNhuCuong_88
03/27-Dsm515NhuCuong_88thongnhat
03/27+Dsm515tuyetkimNhuCuong_88
03/27-Dsm515NhuCuong_88tuyetkim
03/27-Dsm515tuyetkimAmanda_22NhuCuong_88
03/27+Dsm515NhuCuong_88Amanda_22tuyetkim
03/26-baby_hamchoirocketmanNhuCuong_88
03/26-baby_hamchoiNhuCuong_88rocketman
03/26-baby_hamchoiNhuCuong_88
03/26+baby_hamchoiNhuCuong_88
03/23-KyleexingxDNhuCuong_88
03/23-KyleedaicamaxNhuCuong_88xingxD
03/23+KyleexingxDNhuCuong_88daicamax
03/23+KyleedaicamaxNhuCuong_88HocNeezy
03/23+HocNeezyNhuCuong_88daicamax
03/23-PallmalldaicamaxNhuCuong_88HocNeezy
03/23-PallmallHocNeezyNhuCuong_88daicamax
03/23-PallmalldaicamaxNhuCuong_88HocNeezy
03/23-PallmallHocNeezyNhuCuong_88daicamax
03/23+PallmallNhuCuong_88
03/23-NhuCuong_88Consaitlkhetlet10tth05
03/23-NhuCuong_88khetlet10Consaitl
03/23-NhuCuong_88Consaitlkhetlet10Qua_Con_Me
03/23-NhuCuong_88khetlet10Consaitl
03/22-vovinhRachgia1NhuCuong_88
03/22-vovinhNhuCuong_88Rachgia1
03/20-NhuCuong_88bye_101bacbanLAMaiHuong22
03/20-NhuCuong_88MaiHuong22bacbanLAbye_101
03/20-NhuCuong_88bye_101bacbanLAMaiHuong22
03/20+NhuCuong_88MaiHuong22bacbanLAbye_101
03/20+NhuCuong_88bye_101bacbanLAMaiHuong22
03/20-NhuCuong_88MaiHuong22bacbanLAbye_101
03/20-NhuCuong_88bye_101bacbanLAMaiHuong22
03/20-NhuCuong_88bacbanLAbye_101
03/20=NhuCuong_88bye_101bacbanLAtwoheads
03/20+NhuCuong_88twoheadslap001_bye_101
03/20-NhuCuong_88bye_101lap001_twoheads
03/20-NhuCuong_88twoheadsm2mlap001_
03/20-NhuCuong_88m2mtwoheads
03/20-AlCapone1NhuCuong_88Vit_con
03/20-AlCapone1Vit_conNhuCuong_88yeutoilannua
03/20-AlCapone1yeutoilannuaNhuCuong_88Vit_con
03/20+Vit_conNhuCuong_88yeutoilannua
03/20-yeutoilannuaNhuCuong_88Vit_con
03/20-Vit_conNhuCuong_88yeutoilannua
03/20+Vit_conNhuCuong_88
03/17-NhuCuong_88philtran916bibo2488
03/17-NhuCuong_88tuyet023bibo2488philtran916
03/17-NhuCuong_88philtran916bibo2488tuyet023
03/17-NhuCuong_88tuyet023bibo2488philtran916
03/17-NhuCuong_88philtran916bibo2488Consaitl
03/17-NhuCuong_88Consaitlbibo2488philtran916
03/17+NhuCuong_88philtran916Consaitl
03/17+NhuCuong_88philtran916
03/16-hai_le2005letrung99lamngoc012NhuCuong_88
03/16+hai_le2005NhuCuong_88lamngoc012USAP
03/16-abovenbeyondlamngoc012NhuCuong_88
03/16-wnNhuCuong_88lamngoc012abovenbeyond
03/16-wnabovenbeyondlamngoc012NhuCuong_88
03/16-wnNhuCuong_88abovenbeyond
03/16-wnabovenbeyondBidenLuNhuCuong_88
03/16-wnNhuCuong_88BidenLuabovenbeyond
03/16-wnBidenLuNhuCuong_88
03/15-ngocdoancogaixinhNhuCuong_88Dieumonguoc
03/15-ngocdoanNhuCuong_88cogaixinh
03/15-ngocdoancogaixinhNhuCuong_88
03/15+ngocdoanNhuCuong_88cogaixinh
03/15-ngocdoanNhuCuong_88
03/15-NhuCuong_88batthangbantonnynghia66
03/15+NhuCuong_88tonnynghia66batthangbanpro_killer
03/15-NhuCuong_88pro_killerbatthangbantonnynghia66
03/15+NhuCuong_88tonnynghia66batthangbanpro_killer
03/15-NhuCuong_88pro_killerbatthangbantonnynghia66
03/15+NhuCuong_88tonnynghia66batthangbanpro_killer
03/15+NhuCuong_88pro_killerbatthangbantonnynghia66
03/15-NhuCuong_88tonnynghia66batthangbanpro_killer
03/15-NhuCuong_88pro_killerbatthangbantonnynghia66
03/15-NhuCuong_88valentinC25_E44_F1JJ
03/15-NhuCuong_88JJC25_E44_F1valentin
03/15-NhuCuong_88valentinC25_E44_F1
03/15+NhuCuong_88C25_E44_F1valentin
03/15-NhuCuong_88valentinC25_E44_F1
03/15-NhuCuong_88Thuy_lunC25_E44_F1valentin
03/15-NhuCuong_88valentinC25_E44_F1Thuy_lun
03/15-NhuCuong_88Thuy_lunC25_E44_F1valentin
03/15-NhuCuong_88Thuy_lun
03/15+NhuCuong_88BaNoiDay
03/15+NhuCuong_88AnhbaBaNoiDayHieuDori
Vinagames CXQ