Ngôn ngữ

Ván Phỏm của bkhai

Ngày Thắng Người chơi
03/23+hung_dungthanhhongbkhaiWong
03/23-hung_dungbkhaithanhhong
03/23-hung_dungthanhhongbkhaihonhan
03/23+hung_dunghonhanbkhaithanhhong
03/23-theman82thanhhongbkhaihonhan
03/23-theman82honhanbkhaithanhhong
03/23-theman82thanhhongbkhaihonhan
03/23-theman82honhanbkhaithanhhong
03/23+theman82thanhhongbkhaihonhan
03/23+theman82bkhaithanhhong
03/22-buomhongbkhaivietlotttsoi
03/22-buomhongsoivietlotttbkhai
03/22+buomhongbkhaivietlotttsoi
03/22-buomhongsoivietlotttbkhai
03/22-buomhongbkhaivietlotttsoi
03/22=buomhongsoibkhai
03/22+buomhongbkhaiGiangnamdesoi
03/22-ThaoEmsoiGiangnamdebkhai
03/22-ThaoEmbkhaiGiangnamdesoi
03/22=trantuan1952soiGiangnamdebkhai
03/22+trantuan1952bkhaihellovnsoi
03/22+trantuan1952soihellovnbkhai
03/22-trantuan1952bkhaikuli_luomRacsoi
03/22+trantuan1952soikuli_luomRacbkhai
03/22-trantuan1952bkhaikuli_luomRacsoi
03/22-trantuan1952soikuli_luomRacbkhai
03/22-trantuan1952bkhaikuli_luomRacsoi
03/22+trantuan1952soikuli_luomRacbkhai
03/22-thanhhongsoibkhaiYenphu
03/22-thanhhongYenphubkhaisoi
03/22+thanhhongsoibkhaiYenphu
03/22-thanhhongYenphubkhaisoi
03/22+thanhhongsoibkhai
03/22+thanhhongbkhaisoi
03/22=soibkhaithanhhong
03/22-Seriodja71thanhhongbkhaisoi
03/22+Seriodja71soibkhaithanhhong
03/22-Seriodja71thanhhongbkhaisoi
03/22-Seriodja71soibkhaithanhhong
03/21+bvpntbkhaiMrthebestcct_03
03/21+bvpntcct_03Mrthebestbkhai
03/21-bvpntbkhaiMrthebestcct_03
03/21-bvpntcct_03Mrthebestbkhai
03/21+bvpntbkhaiMrthebestcct_03
03/21-bvpntcct_03Mrthebestbkhai
03/21+bvpntbkhaiMrthebestcct_03
03/21-bvpntcct_03Mrthebestbkhai
03/21=bvpntbkhai
03/21+bvpntbkhai
03/20=baitranlajiXa_Em_KyNiembkhaiTANPHU
03/20=baitranlajiTANPHUbkhaiXa_Em_KyNiem
03/20-baitranlajiXa_Em_KyNiembkhaiTANPHU
03/20-baitranlajiTANPHUbkhaiXa_Em_KyNiem
03/20+bkhaiTttlvietlottt
03/20-bkhaivietlotttTttl
03/20+bkhaicct_03Tttlvietlottt
03/20-bkhaivietlotttTttlcct_03
03/20-bkhaicct_03Tttlvietlottt
03/20-bkhaivietlotttTttlcct_03
03/20+bkhaicct_03Tttlvietlottt
03/20-bkhaivietlotttTttl
03/20-bkhaiTttlvietlottt
03/20-bkhaivietlotttTttltronnhutrang
03/20-bkhaiHumxam_Tiger
03/20+bkhaiHumxam_TigerDeathman
03/20-bkhaiDeathmanTANPHUHumxam_Tiger
03/20-playphom2016LynnwoodbkhaiLehien
03/20+playphom2016LehienbkhaiLynnwood
03/20-playphom2016LynnwoodbkhaiLehien
03/20+bkhaigauxu
03/20-ninogauxubkhai
03/20+ninobkhainigata38gauxu
03/20-ninogauxunigata38bkhai
03/20-ninobkhainigata38gauxu
03/20+ninogauxunigata38bkhai
03/20=ninobkhainigata38gauxu
03/19+lekhanhTANPHUtamthoi999bkhai
03/19+lekhanhbkhaitamthoi999TANPHU
03/19-lekhanhTANPHUtamthoi999bkhai
03/19+anhiuemnhiubkhaitamthoi999hangchuoi
03/19-anhiuemnhiuhangchuoitamthoi999bkhai
03/19-anhiuemnhiubkhaitamthoi999hangchuoi
03/19-anhiuemnhiuhangchuoitamthoi999bkhai
03/19+anhiuemnhiubkhaitamthoi999hangchuoi
03/19+anhiuemnhiuhangchuoitamthoi999bkhai
03/19+anhiuemnhiubkhaiThuy_lun
03/19-anhiuemnhiubkhai
03/18+bkhaikhanhkcs2007HaLuu1nghienheroin
03/18=bkhainghienheroinHaLuu1khanhkcs2007
03/18-bkhaikhanhkcs2007HaLuu1nghienheroin
03/18-bkhainghienheroinHaLuu1khanhkcs2007
03/18+bkhaikhanhkcs2007HaLuu1nghienheroin
03/18+bkhainghienheroinHaLuu1khanhkcs2007
03/18-bkhaiHaLuu1nghienheroin
03/17+lokeluncaothutanhbkhai
03/17-lokelunbkhaicaothutanhVo___thuong
03/17-lokelunVo___thuongcaothutanhbkhai
03/17-lokelunbkhaitamthoi999Vo___thuong
03/17+lokelunVo___thuongtamthoi999bkhai
03/17=lokelunbkhaitamthoi999Vo___thuong

Ván Phỏm kế tiếp của bkhai...

Vinagames CXQ