Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tralaiemyeu5

Ngày Thắng Người chơi
03/31-jennypham95Tinh_doi0222Lamie74tralaiemyeu5
03/31-jennypham95tralaiemyeu5Lamie74Tinh_doi0222
03/31-jennypham95tralaiemyeu5
03/27-letrung99thanhxa43longtong1234tralaiemyeu5
03/27-letrung99tralaiemyeu5longtong1234thanhxa43
03/27+letrung99thanhxa43longtong1234tralaiemyeu5
03/27+letrung99tralaiemyeu5longtong1234thanhxa43
03/27-letrung99thanhxa43longtong1234tralaiemyeu5
03/27+letrung99tralaiemyeu5longtong1234thanhxa43
03/27-tralaiemyeu5huyenJFFNhavodich
03/27-tralaiemyeu5NhavodichJFFhuyen
03/27-tralaiemyeu5JFFNhavodich
03/27-tralaiemyeu5NhavodichJFF
03/27-tralaiemyeu5JFFNhavodich
03/27-tralaiemyeu5NhavodichJFFSami99
03/27-tralaiemyeu5Sami99Nhavodich
03/25-tralaiemyeu5Handymanlongtong1234bept76
03/25-tralaiemyeu5bept76longtong1234Handyman
03/25-tralaiemyeu5Handymanlongtong1234bept76
03/25-tralaiemyeu5bept76longtong1234Handyman
03/25-tralaiemyeu5longtong1234bept76
03/25+tralaiemyeu5bept76
03/25-tralaiemyeu5bept76
03/23-tralaiemyeu5khetlet10seattleguy5
03/23-tralaiemyeu5seattleguy5khetlet10
03/23-tralaiemyeu5khetlet10seattleguy5
03/23-tralaiemyeu5seattleguy5Jennvo228khetlet10
03/23-tralaiemyeu5khetlet10Jennvo228seattleguy5
03/23-tralaiemyeu5seattleguy5Jennvo228khetlet10
03/20+ABtralaiemyeu5damtrana4
03/20-ABa4damtrantralaiemyeu5
03/20+ABtralaiemyeu5damtrana4
03/20-ABa4tralaiemyeu5
03/20+ABtralaiemyeu5khetlet10a4
03/20-ABa4tralaiemyeu5
03/20-ABtralaiemyeu5a4
03/20-ABa4tralaiemyeu5
03/20-ABtralaiemyeu5a4
03/20+ABtralaiemyeu5
Vinagames CXQ