Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Ngocanh

Ngày Thắng Người chơi
12/07-NgocanhNorwayjeffrey
12/07+NgocanhjeffreyNorway
12/07+Ngocanhjeffrey
12/07-Ngocanhjeffrey
12/07+Ngocanhjeffrey
12/06-tasayNgocanhichiro
12/06-tasayichiroNgocanh
12/06+tasayNgocanh
12/06-tasayNgocanh
12/05-Ngocanhsanhdieujennifer_181
12/05-Ngocanhjennifer_181sanhdieu
12/05+NgocanhMidnite_Moonsanhdieujennifer_181
12/05-Ngocanhjennifer_181sanhdieuMidnite_Moon
12/05+Ngocanhxxxmanxxxsanhdieujennifer_181
12/05-Ngocanhjennifer_181sanhdieuxxxmanxxx
12/05+Ngocanhsanhdieu
12/05-NgocanhTaymonhuynhsanhdieucaribe
12/05-NgocanhsanhdieuTaymonhuynh
12/04+Ngocanhtomkholakers_1xxxmanxxx
12/04+NgocanhYNOTtomkho
12/04-NgocanhtomkhoYNOT
12/04-Ngocanhtomkho
12/04+Ngocanhtomkho
12/04+Ngocanhtomkho
12/03-hongminhanhYNOTNgocanh
12/03+hongminhanhNgocanh
12/03+hongminhanhNgocanh
12/03+anhhuostonTonitesocoldNgocanh
12/03+anhhuostonlast_chanceNgocanhTonitesocold
12/03-TonitesocoldNgocanhlast_chance
12/03-tasaylast_chanceNgocanhTonitesocold
12/03-tasayNgocanhlast_chance
12/03-tasaylast_chanceNgocanh
12/03-tasayNgocanhlast_chance
12/03-tasaylast_chanceNgocanhThaoquynh124
12/03-tasayThaoquynh124Ngocanhlast_chance
12/03-tasaylast_chanceNgocanh
12/03+tasayNgocanhlast_chance
12/03+tasaylast_chanceNgocanh
12/03+tasayBoeing787Ngocanhlast_chance
12/03+tasaylast_chanceNgocanhBoeing787
12/03-tasayBoeing787Ngocanhlast_chance
12/03+tasaylast_chanceNgocanh
12/03-tramhuynh2Ngocanh
12/03-tramhuynh2Ngocanh
12/03+tramhuynh2Ngocanh
12/03-anh4langTonitesocoldGBPNgocanh
12/03+anh4langNgocanhGBPTonitesocold
12/03=anh4langGBPNgocanh
12/03+anh4langNgocanh
12/03-anh4langNgocanh
12/02-NgocanhDominoBoTaiYNOT
12/02-NgocanhYNOTtrung_sathuDominoBoTai
12/02-NgocanhDominoBoTaitrung_sathuYNOT
12/02-An_linhNgocanhtraihoangtan
12/02-An_linhNgocanh
12/02+An_linhNgocanh
12/02+An_linhNgocanh
12/02-Ngocanhtraihoangtan
12/02-Ngocanhtraihoangtan
12/02+Ngocanhtraihoangtanvovinh
12/02+Ngocanhvovinh
12/02+Ngocanhvovinh
12/02-Ngocanhvovinh
12/02+Ngocanhvovinh
12/02+Ngocanhvovinh
12/02-Ngocanhvovinh
12/02-Ngocanhvovinh
12/02-Ngocanhvovinh
12/01-NgocanhOhienglanhMeatBallsxxxmanxxx
12/01+NgocanhOhienglanh
12/01+Ngocanhandy08
12/01+andy08Ngocanh
12/01+NgocanhSadlyHoatrinhnu
12/01+montalbanHoatrinhnuSadlyNgocanh
11/30-NgocanhrosaphinadinhkimVilla_ViaHe
11/30-NgocanhVilla_ViaHedinhkim
11/30-Ngocanhtoanletrung_sathu
11/30-Ngocanhtrung_sathutoanle
11/30+NgocanhVilla_ViaHeMyTam
11/30-NgocanhMyTamMyhanhlovely
11/30+NgocanhMyhanhlovelyMyTam
11/30+NgocanhMyhanhlovelyMyTam
11/30=NgocanhMyTam
11/30+NgocanhMyTam
11/30-NgocanhBidenLu
11/29-monkeyking3Ngocanhtasayichiro
11/29-monkeyking3ichiroNgocanh
11/29+monkeyking3Ngocanh
11/29+monkeyking3Ngocanh
11/29+monkeyking3Ngocanh
11/29+monkeyking3Ngocanh
11/29-Ngocanhnguyen77QuocNhan
11/29+NgocanhQuocNhannguyen77
11/29+NgocanhQuocNhan
11/29-dinhkimjeffreyNgocanh
11/29-Lone_WolfGiaitrilavuiNgocanh
11/29-Lone_WolfNgocanhGiaitrilavui
11/29-Lone_WolfNgocanh
11/29-Lone_WolfNgocanh

Ván Tiến Lên kế tiếp của Ngocanh...

Vinagames CXQ