Ngôn ngữ

Ván Phỏm của eo_bien_xanh

Ngày Thắng Người chơi
05/19-Blue_Seacuong_audieo_bien_xanh
05/15-ky_phuongeo_bien_xanhHanhHoaBogia77
05/15-ky_phuongBogia77HanhHoaeo_bien_xanh
05/15+ky_phuongeo_bien_xanhHanhHoaDemChauAu
Vinagames CXQ