Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của DL20

Ngày Thắng Người chơi
02/26-muonyeumNguoimechoi2DL20shuming
02/26-muonyeumshumingDL20Nguoimechoi2
02/26-muonyeumNguoimechoi2DL20
02/26+muonyeumDL20
02/26-muonyeumDL20
02/26-muonyeumDL20
02/26-muonyeumDL20
02/26-muonyeumbongsenDL20
02/26-muonyeumsandifinestDL20bongsen
02/26-muonyeumbongsenDL20sandifinest
02/26-muonyeumsandifinestDL20bongsen
02/26-muonyeumbongsenDL20sandifinest
02/26-muonyeumsandifinestDL20bongsen
02/26+muonyeumbongsenDL20
02/26+muonyeumDL20bongsen
02/26-muonyeumDL20
02/25-honghacruiroDL20
02/25-honghacDL20ruiro
02/25-honghacruiroDL20anh53
02/25+honghacanh53DL20ruiro
02/25-honghacruiroDL20anh53
02/25+honghacanh53DL20ruiro
02/25+honghacDL20anh53
02/25-honghacanh53DL20lydep21
02/25+honghaclydep21DL20anh53
02/25+honghacanh53DL20lydep21
02/25+honghaclydep21DL20anh53
02/25-honghacanh53DL20lydep21
02/25-honghaclydep21DL20anh53
02/25-DL20ben_do_chieutonnynghia66jawhe69
02/25+DL20jawhe69tonnynghia66ben_do_chieu
02/25+DL20ben_do_chieutonnynghia66jawhe69
02/25-DL20jawhe69tonnynghia66ben_do_chieu
02/25-cuoptinha4DL20
02/24+KhanhTran09chefkochDL20
02/24-KhanhTran09cc3coDL20chefkoch
02/24-KhanhTran09chefkochDL20cc3co
02/24-KhanhTran09cc3coDL20chefkoch
02/20-Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20+Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20-Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20+Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20-Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20=Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20-Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-Gogo2Tintin8626DL20Doremi703
02/20+Gogo2Doremi703DL20Tintin8626
02/20-DL20Datphataimojitopainted_wing
02/20-DL20painted_wingmojitoDatphatai
02/20-DL20Datphataimojitopainted_wing
Vinagames CXQ