Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Iphone15_Pro

Ngày Thắng Người chơi
07/03+halinhVo___thuongIphone15_Pro
07/03+halinhIphone15_ProVo___thuong
07/03-halinhIphone15_ProMrluckyVo___thuong
07/03-halinhVo___thuongMrluckyIphone15_Pro
07/03-halinhIphone15_ProMrluckyVo___thuong
07/03-halinhVo___thuongMrluckyIphone15_Pro
07/02-Iphone15_Prothangcuoidangthang
Vinagames CXQ