Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kimtruong

Ngày Thắng Người chơi
05/27-DariusSeatth05Camapmapkimtruong
05/27+DariusSeakimtruongCamapmaptth05
05/27-DariusSeaCamapmapkimtruong
05/27=DariusSeakimtruong
05/27-DariusSeakimtruong
05/27-kimtruonguttv123Nhoveemdaosoi
05/27-kimtruongdaosoiNhoveemuttv123
05/27+kimtruonguttv123Nhoveemdaosoi
05/27-kimtruongdaosoiNhoveemuttv123
05/27+kimtruonguttv123Nhoveemdaosoi
05/27-kimtruongdaosoiNhoveemuttv123
05/20-the_ngocongthayboikimtruong
05/20+the_ngockimtruongongthayboi
05/20+the_ngocongthayboikimtruong
05/20-the_ngockimtruongongthayboi
05/20+the_ngocongthayboikimtruong
05/20-the_ngockimtruong
05/20-the_ngockimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19-winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19-winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19+winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19+winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19-winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19=winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19+winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19-winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19+winroi123thandoanNhoveemkimtruong
05/19+winroi123kimtruongNhoveemthandoan
05/19-Nhoveemkimtruong
05/19-kimtruongNhoveem
05/19-Duyen_ThienblacknickNhoveemkimtruong
05/19-vominhhieu10kimtruongphuong_loanmattroixanh
05/19-vominhhieu10mattroixanhphuong_loankimtruong
05/19+vominhhieu10kimtruongmattroixanh
05/19+vominhhieu10coreyPkimtruong
05/19+kimtruongcoreyP
05/19+coreyPkimtruong
05/19+kimtruongcoreyP
05/19-coreyPhongngoc999kimtruong
05/19+kimtruonghongngoc999coreyP
05/19-ruirocoreyPhongngoc999kimtruong
05/19+ruirokimtruong
05/19+ruirokimtruong
05/19-kimtruongruiro
05/19-Hj4870ruirokimtruong
05/19-UcekimtruongruiroHj4870
05/19-UceHj4870ruirokimtruong
05/19-UcekimtruongruiroHj4870
Vinagames CXQ