Ngôn ngữ

Ván Phỏm của mobi69

Ngày Thắng Người chơi
01/15-theman82bvpntmobi69minh67
01/15-theman82minh67mobi69bvpnt
01/15+theman82bvpntmobi69minh67
01/15-theman82minh67mobi69bvpnt
01/15-theman82bvpntmobi69minh67
01/15-theman82minh67mobi69bvpnt
01/15=bvpntmobi69minh67
Vinagames CXQ