Ngôn ngữ

Ván Phỏm của thanbai_F54

Ngày Thắng Người chơi
12/01-thanbai_F54vinhcaoboibenkbenkLehien
11/28+binhdenbenkbenknpvthanbai_F54
11/20-thanbai_F54tungohungbovozippo16
11/20-thanbai_F54zippo16hungbovotungo
11/20-thanbai_F54tungohungbovozippo16
11/20+thanbai_F54zippo16hungbovotungo
11/19-thanbai_F54tungoThaoEmyenbao
11/19-thanbai_F54yenbaoThaoEmtungo
11/17=balao84Ketaothanbai_F54tatdien
Vinagames CXQ