Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Bigtwo

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Bigtwo trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Tai_Ty $2553404K 2021-11-26
2 tylaw $1659332K 2021-11-27
3 Vigo $943640K 2021-11-26
4 Enterprise $303810K 2021-11-27
5 trungnhi1977 $293768K 2021-11-27
6 tuyetNhi $245240K 2021-11-27
7 lucas $221327K 2021-11-28
8 imposible_06 $174866K 2021-11-27
9 killerbeees $158850K 2021-11-28
10 beau $148539K 2021-11-28
11 Tamyra $147684K 2021-11-27
12 dancernyc $135488K 2021-11-27
13 ThePlayer $133152K 2021-11-26
14 vuabit2004 $128130K 2021-11-28
15 tmv $123492K 2021-11-26
16 wwwsnowwww $111795K 2021-11-25
17 hailat $111333K 2021-11-27
18 buddyduce $110303K 2021-11-27
19 duckie $110183K 2021-11-27
20 XOXO $103664K 2021-11-27
21 blueliner $102936K 2021-11-27
22 nguoiyeucodo $99494K 2021-11-26
23 meikotien2 $97832K 2021-11-27
24 caonhan1 $97247K 2021-11-28
25 vetinh $85757K 2021-11-27
26 phuongle $64846K 2021-11-26
27 gameler $64444K 2021-11-26
28 sangfuongtam $64386K 2021-11-27
29 HongKianVui $64011K 2021-11-27
30 Chualua $63568K 2021-11-25
31 thutrinh $52693K 2021-11-28
32 son3333 $51023K 2021-11-26
33 FYM $50062K 2021-11-27
34 emngheo $46307K 2021-11-28
35 Gotballs $45367K 2021-11-27
36 My_Tam $43613K 2021-11-25
37 bobombo $34487K 2021-11-27
38 choi0chaynhe $33750K 2021-11-26
39 BINBIN $27691K 2021-11-28
40 Ghet_Em_Wa $23181K 2021-11-27
41 arsenvl $22545K 2021-11-26
42 NeverMYlove $20084K 2021-11-26
43 sivyha $19397K 2021-11-27
44 LaThuDoThi $18640K 2021-11-27
45 hang_ni $18142K 2021-11-27
46 r1800t $17895K 2021-11-27
47 schutters $16710K 2021-11-28
48 MrVan123 $15860K 2021-11-27
49 TOMBSTONE $14790K 2021-11-26
50 Happyman2018 $13498K 2021-11-25
51 cat_72 $11860K 2021-11-26
52 TanPhatNg $11279K 2021-11-28
53 buonvingheo $10707K 2021-11-28
54 cobe_hettien $10388K 2021-11-27
55 yeutienthoi $8707K 2021-11-28
56 Player1009 $8478K 2021-11-27
57 hobao $7035K 2021-11-27
58 vuisophan $6803K 2021-11-27
59 bintang5 $6178K 2021-11-25
60 daitrumso $5081K 2021-11-27
61 Thebest $4673K 2021-11-27
62 Ha_my $4657K 2021-11-27
63 dougmiller $3963K 2021-11-25
64 snowite $3515K 2021-11-26
65 phungngo $3394K 2021-11-25
Vinagames CXQ