Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ufo2020 $3910567K 2021-11-28
2 ChauChau $1404622K 2021-11-28
3 phuoc_gu $1126740K 2021-11-26
4 TThuongLan $300900K 2021-11-26
5 nguynthi $233152K 2021-11-28
6 Ngm $218597K 2021-11-28
7 hien357 $215435K 2021-11-27
8 ducquynh1 $124407K 2021-11-27
9 Boeing787 $100419K 2021-11-26
10 TranVi $69898K 2021-11-26
11 tacungvui $64664K 2021-11-27
12 kimlynn $53989K 2021-11-26
13 Anhthu81 $46562K 2021-11-27
14 Heo_Con_ $30380K 2021-11-27
15 Chinh06 $29744K 2021-11-27
16 tieungoc89 $23677K 2021-11-27
17 someone $21606K 2021-11-25
18 hienrua1234 $19577K 2021-11-27
19 songbacdau $16319K 2021-11-27
20 binh2006 $9797K 2021-11-26
21 ca_chon $7035K 2021-11-27
22 publicEnemy $5966K 2021-11-26
23 thuy_andy $4735K 2021-11-27
24 vanlam67 $4546K 2021-11-27
25 traique $4042K 2021-11-26
26 ducdo $3453K 2021-11-27
Vinagames CXQ