Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ufo2020 $7052895K 2024-07-15
2 cobebacky $1043695K 2024-07-15
3 LKBangTam $380573K 2024-07-13
4 TThuongLan $300046K 2024-07-13
5 lephatdan $284709K 2024-07-12
6 ai_day $234268K 2024-07-15
7 tacungvui $150184K 2024-07-15
8 manllyy_10 $149326K 2024-07-15
9 sure $54316K 2024-07-13
10 NoiNhoConDay $37171K 2024-07-12
11 HaoKiet $24474K 2024-07-13
12 andynguyentx $11916K 2024-07-15
13 AnhSoQuaRoi $11102K 2024-07-14
14 kill_to_kill $8837K 2024-07-13
15 VuiveBenAnh $8627K 2024-07-14
16 BangBang $5018K 2024-07-14
17 thuy_andy $5005K 2024-07-13
18 Thuy_lun $4431K 2024-07-15
Vinagames CXQ