Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ufo2020 $5969011K 2023-12-03
2 phuoc_gu $1355971K 2023-12-01
3 cobebacky $1143372K 2023-12-03
4 Pallmall $1103854K 2023-12-03
5 lephatdan $163104K 2023-12-02
6 thaibinh1 $137429K 2023-12-01
7 Le_Cid $86629K 2023-12-01
8 manllyy_10 $70965K 2023-12-02
9 Endlessly $54494K 2023-12-02
10 Thaoquynh124 $52378K 2023-12-01
11 xAugust10x $33254K 2023-12-01
12 tacungvui $32206K 2023-12-02
13 TranVi $23081K 2023-12-01
14 KePhieuBac $16049K 2023-12-01
15 Nguoi_Hung $15747K 2023-11-30
16 NuAh0nThgDau $6843K 2023-11-30
17 HiT_Em_Up $6175K 2023-11-30
18 montalban $4412K 2023-12-01
19 ThuyDoiTrong $4412K 2023-12-01
20 BxDoiOx $4412K 2023-12-01
21 OxDoiBx $4412K 2023-12-01
22 MyChau $4412K 2023-12-01
23 choikhongnoi $4412K 2023-12-01
24 trey $4406K 2023-12-01
25 ThuyTrong $4382K 2023-12-01
26 MatXauNhuQuy $4382K 2023-12-01
27 bietnoigiday $4382K 2023-12-01
28 catim $4379K 2023-12-01
29 TrongThuy $4379K 2023-12-01
30 TrongDoiThuy $4379K 2023-12-01
31 emsolamroi $4379K 2023-12-01
Vinagames CXQ