Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tienlen

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tienlen trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 StarS $11620409K 2021-10-18
2 Wild_West $9260760K 2021-10-19
3 caothusj $7263372K 2021-10-19
4 HNKM $3753898K 2021-10-17
5 STAY_N_PLAY $3403038K 2021-10-19
6 andy66 $2701596K 2021-10-17
7 huongcarthy $2629011K 2021-10-17
8 A_A_A_A $2033258K 2021-10-18
9 abovenbeyond $1816094K 2021-10-19
10 henekiepsau $1358298K 2021-10-19
11 boone28607 $1267826K 2021-10-18
12 ThienNhat $1252359K 2021-10-16
13 satan $1202875K 2021-10-17
14 TinhTa_TanVo $1200545K 2021-10-16
15 Andywin09 $1159366K 2021-10-18
16 trubui1103 $1007938K 2021-10-18
17 x7_Bi_Long $834129K 2021-10-18
18 Umyonlyone $811380K 2021-10-18
19 xtieu_daox $709304K 2021-10-19
20 AnhlaAi01 $659691K 2021-10-17
21 thi_no $656056K 2021-10-19
22 caothang $645663K 2021-10-18
23 hoanghonbuon $613335K 2021-10-19
24 vuvu $609162K 2021-10-18
25 MeliNa $603313K 2021-10-19
26 ChuThoon $564969K 2021-10-18
27 Oh_LaLa $556185K 2021-10-19
28 Vidolaem $548699K 2021-10-17
29 crush $530212K 2021-10-19
30 ong_thoan $475211K 2021-10-17
31 ThuyQuynh01 $474900K 2021-10-17
32 vitieubao212 $443666K 2021-10-19
33 TThuongLan $430287K 2021-10-17
34 bigegg $419995K 2021-10-18
35 K0_DoiThu $417504K 2021-10-17
36 Khang_thienP $393067K 2021-10-19
37 Jessica5 $386005K 2021-10-16
38 tag1234 $381580K 2021-10-19
39 NGOKYPHUONG $333418K 2021-10-19
40 bumbum_ttp $330548K 2021-10-19
41 salamani $328200K 2021-10-17
42 ricky $321850K 2021-10-16
43 VuiveCaLanG $321139K 2021-10-17
44 amy102 $305963K 2021-10-17
45 babycallboy $293902K 2021-10-19
46 duongphuong $293201K 2021-10-16
47 YenNhi_2020 $290522K 2021-10-17
48 thanhtrangvn $282642K 2021-10-17
49 DungXao_WaDi $282403K 2021-10-18
50 valentin $278056K 2021-10-18
51 RoiSeDiVeDau $274097K 2021-10-19
52 DiecK_SoSung $270070K 2021-10-18
53 Johnnyvan $268791K 2021-10-18
54 toan $268044K 2021-10-16
55 choikhongnoi $264983K 2021-10-17
56 bidong_143 $262873K 2021-10-19
57 kmacarongk $259215K 2021-10-16
58 NeverMYlove $256323K 2021-10-18
59 babymouse $253812K 2021-10-18
60 muabui2007 $249015K 2021-10-19
61 nguoitrolai $236242K 2021-10-19
62 LinhNguyen $230600K 2021-10-18
63 andy08 $226551K 2021-10-17
64 sayamtham $225856K 2021-10-17
65 sangfuongtam $222212K 2021-10-18
66 Tim $221165K 2021-10-18
67 dinhkim $219005K 2021-10-18
68 fun $212199K 2021-10-19
69 TrenHayDuoi $201944K 2021-10-16
70 Htc $198504K 2021-10-18
71 phuochi $197879K 2021-10-18
72 em_mit $195722K 2021-10-17
73 nat2000 $194816K 2021-10-17
74 tonyy $184049K 2021-10-19
75 anhyeu2019 $182624K 2021-10-16
76 tonyxtonym $182054K 2021-10-19
77 mixao95 $179437K 2021-10-18
78 Hoa_Hoa $174762K 2021-10-19
79 kimngoc2002 $173992K 2021-10-19
80 maymuongie $173860K 2021-10-19
81 thammai65 $171941K 2021-10-19
82 pinocchio $170706K 2021-10-18
83 NoWomanNoCry $170374K 2021-10-18
84 InYourEyes $167108K 2021-10-18
85 ThuTuyet69__ $163548K 2021-10-18
86 Ke_bat_tri $160985K 2021-10-19
87 paris75 $158380K 2021-10-18
88 Cat_320U $156860K 2021-10-19
89 hoangdinh $149990K 2021-10-18
90 namquan1234 $147792K 2021-10-18
91 tasay $144360K 2021-10-19
92 hunhuqu $143009K 2021-10-19
93 xauxi_li $141928K 2021-10-19
94 AJH $137967K 2021-10-16
95 killerbee71 $134422K 2021-10-17
96 Navy $133934K 2021-10-18
97 Vydiep86 $133588K 2021-10-16
98 greenery $132575K 2021-10-19
99 tuanchu $131992K 2021-10-17
100 hanh12345 $131097K 2021-10-17
Vinagames CXQ