Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tour

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tour trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 kokie $9475K 2023-09-25
2 sure $8610K 2023-09-25
3 CX5_ $7550K 2023-09-25
4 Mimi09057742 $6790K 2023-09-25
5 crush $5560K 2023-09-25
6 Navy $5410K 2023-09-25
7 wins18 $5235K 2023-09-25
8 lNgOc $5085K 2023-09-25
9 Alextran $5065K 2023-09-25
10 MaiLuong $5015K 2023-09-25
11 sotaumc565 $5000K 2023-09-24
12 Sau_Quyt $4990K 2023-09-25
13 Oreo2022 $4875K 2023-09-25
14 The_Moon $4850K 2023-09-25
15 tinhdoi $4770K 2023-09-25
16 Vuot_Bien_89 $4715K 2023-09-25
17 Co2 $4675K 2023-09-25
18 nhoem $4450K 2023-09-25
19 ZzCandyManzZ $4445K 2023-09-25
20 henekiepsau $4440K 2023-09-25
21 Ca_Heo $4170K 2023-09-25
22 Trai72 $4120K 2023-09-25
23 cam_tien $4105K 2023-09-25
24 yeu_tra_gop $3985K 2023-09-25
25 Nha_Han $3905K 2023-09-25
26 VySwe $3880K 2023-09-25
27 banhbo $3845K 2023-09-25
28 aichungtinh $3560K 2023-09-25
29 tieubavuong $3550K 2023-09-25
30 tina $3420K 2023-09-25
31 HNHK $3325K 2023-09-25
Vinagames CXQ