Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 qua_den $5792420K 2023-05-27
2 NhatdoNhiden $4353038K 2023-05-26
3 Ac_Ma $4019438K 2023-05-26
4 NhuCuong_88 $2239016K 2023-05-28
5 oppadapchai $1516256K 2023-05-28
6 Luv_hai $1235631K 2023-05-28
7 wild $1084959K 2023-05-27
8 tuyettinhca $1069810K 2023-05-28
9 Dem7Ngay3 $947328K 2023-05-27
10 LKBangTam $909584K 2023-05-28
11 LeeHung_88 $899886K 2023-05-28
12 SILVER $882386K 2023-05-27
13 cogaixinh $676825K 2023-05-27
14 TechnologyP $654632K 2023-05-26
15 Cherry1308 $491443K 2023-05-26
16 vungtrom $470455K 2023-05-26
17 HARRY1832 $465637K 2023-05-28
18 CungOiLaCung $395875K 2023-05-28
19 NamAnh $327496K 2023-05-28
20 nhatdonhido $320993K 2023-05-28
21 hungbovo $316449K 2023-05-28
22 lucifer $297371K 2023-05-26
23 mai_vy $283470K 2023-05-25
24 Vo___thuong $269233K 2023-05-28
25 tuan_kiet $265500K 2023-05-25
26 Son__Duong $261195K 2023-05-28
27 ChenRuouQue $254908K 2023-05-27
28 Nguoiayvatui $254167K 2023-05-28
29 zippo16 $252325K 2023-05-27
30 ky_phuong $249809K 2023-05-27
31 NTNT $246061K 2023-05-28
32 khechua $245401K 2023-05-28
33 xuanson $234555K 2023-05-27
34 Solac $234429K 2023-05-27
35 iphone7red $233850K 2023-05-27
36 hungtrinh198 $231440K 2023-05-25
37 KhanhVi $230906K 2023-05-27
38 Choivuima $228890K 2023-05-27
39 bactrungnam $227398K 2023-05-25
40 baitranlaji $225132K 2023-05-28
41 Saigon71 $221894K 2023-05-25
42 Gentlewoman $211561K 2023-05-27
43 maimaik0quen $202913K 2023-05-28
44 Lookdown $197938K 2023-05-28
45 taituphom $194200K 2023-05-26
46 Conginuadau $190178K 2023-05-28
47 thuyvan__ $180076K 2023-05-28
48 asanh $178250K 2023-05-25
49 Niedax $176847K 2023-05-27
50 X30 $175591K 2023-05-28
51 nam_no08 $174824K 2023-05-27
52 tamthoi999 $173666K 2023-05-27
53 phobo $172564K 2023-05-28
54 nhagiau $165506K 2023-05-28
55 NB88 $164221K 2023-05-25
56 tatdien $155508K 2023-05-27
57 kydacanmui $153581K 2023-05-28
58 hnmuadong $151891K 2023-05-28
59 xuidoytroi $149601K 2023-05-27
60 Anhba $148161K 2023-05-26
61 Anhso_1 $147436K 2023-05-28
62 vs2030 $147386K 2023-05-26
63 AcMiLan $144269K 2023-05-28
64 HienNguyen $143235K 2023-05-26
65 dng132tri $142707K 2023-05-27
66 mu999 $139424K 2023-05-26
67 dangthang $138422K 2023-05-28
68 KhanhHa $136959K 2023-05-28
69 namlinhchi $135999K 2023-05-27
70 trung_satthu $135287K 2023-05-25
71 caothutanh $134852K 2023-05-28
72 Ms_Thuy $129454K 2023-05-27
73 chivas22 $126200K 2023-05-28
74 NgocQuy $125066K 2023-05-28
75 Huongson58 $122371K 2023-05-27
76 Dogphg $121074K 2023-05-27
77 Chiunu19 $120717K 2023-05-27
78 ho_van_hanh $118761K 2023-05-25
79 linhhn $118159K 2023-05-28
80 duongquang20 $115902K 2023-05-25
81 binhden $115580K 2023-05-27
82 ChoiQuaNgay $113416K 2023-05-26
83 JUN $113051K 2023-05-28
84 hlduongduong $110649K 2023-05-25
85 so9 $108667K 2023-05-28
86 thanbai_F54 $106751K 2023-05-26
87 XikeNguyen $106225K 2023-05-27
88 khoaitaycz $105305K 2023-05-27
89 vinhcaoboi $101533K 2023-05-28
90 haquang $101493K 2023-05-28
91 vua_bai66 $101092K 2023-05-26
92 DiemMyVT $100445K 2023-05-28
93 HaNoi $100416K 2023-05-28
94 lanha $98749K 2023-05-27
95 rendel $95925K 2023-05-27
96 cobacrach $95141K 2023-05-28
97 Lehien $95087K 2023-05-28
98 CuTy1990 $93663K 2023-05-28
99 vay_la_du $91624K 2023-05-27
100 hobao $90812K 2023-05-27
Vinagames CXQ