Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 sanhdieu $3868667K 2021-06-17
2 Velar_black $3768356K 2021-06-17
3 macalan $3250895K 2021-06-19
4 Choivuima $2959793K 2021-06-19
5 the__blues $2551235K 2021-06-17
6 Lovemoon $2137434K 2021-06-18
7 Lovely $2118994K 2021-06-17
8 qua_den $1783106K 2021-06-19
9 xuidoytroi $1527384K 2021-06-18
10 giadinh_hp $1404423K 2021-06-19
11 DungTien $1167165K 2021-06-18
12 An_cuop $949722K 2021-06-19
13 Aphrodite $771374K 2021-06-17
14 HfH $739281K 2021-06-19
15 Gentlewoman $707552K 2021-06-19
16 trieu_tulong $692135K 2021-06-19
17 AnhSG $426280K 2021-06-18
18 congly $409954K 2021-06-19
19 zippo16 $395330K 2021-06-19
20 Black_Vodka $389942K 2021-06-19
21 ChiVasXanh $368032K 2021-06-19
22 Nguoiayvatui $348899K 2021-06-16
23 BanMuoiTieu $336172K 2021-06-19
24 Conkua $332283K 2021-06-19
25 boconchoxom $324327K 2021-06-19
26 hoangsanbay $322117K 2021-06-19
27 Hafid $292487K 2021-06-19
28 HelloG9 $290188K 2021-06-19
29 TThuongLan $246694K 2021-06-19
30 thaibinh1 $239283K 2021-06-19
31 pluto $237783K 2021-06-17
32 dont_care $221860K 2021-06-17
33 selina $210870K 2021-06-17
34 hobao $207796K 2021-06-19
35 ChenRuouQue $194094K 2021-06-18
36 Anh3SG $191986K 2021-06-19
37 indo_kitai $185604K 2021-06-19
38 tamthoi999 $179113K 2021-06-18
39 hungtrinh198 $176393K 2021-06-18
40 Huongson58 $172020K 2021-06-19
41 hungbovo $168535K 2021-06-19
42 X30 $166982K 2021-06-19
43 thanhngoc51 $163242K 2021-06-19
44 PhienBac $163224K 2021-06-16
45 asanh $162203K 2021-06-17
46 Serenate $161761K 2021-06-19
47 Veroamore $159420K 2021-06-18
48 NINICHANEL $157754K 2021-06-18
49 cuong_audi $156918K 2021-06-19
50 baitranlaji $151577K 2021-06-19
51 DiecK_SoSung $151493K 2021-06-19
52 luxubu $151174K 2021-06-19
53 nam_no08 $148230K 2021-06-19
54 jasmine_vu $144294K 2021-06-16
55 nhagiau $143192K 2021-06-19
56 dangthang $139885K 2021-06-19
57 caothutanh $138954K 2021-06-19
58 hnmuadong $138795K 2021-06-19
59 goat_king $138536K 2021-06-19
60 Conginuadau $138156K 2021-06-19
61 NB88 $134282K 2021-06-19
62 yoni $133793K 2021-06-19
63 CuTy1990 $128144K 2021-06-18
64 vs2030 $128045K 2021-06-19
65 crush $124698K 2021-06-18
66 Van_Anh_Bp $124248K 2021-06-19
67 hongngoc1996 $123335K 2021-06-19
68 halinh $121791K 2021-06-19
69 khanhlinh66 $120627K 2021-06-19
70 Niedax $117416K 2021-06-19
71 baoyen $117215K 2021-06-19
72 LeeHung_88 $115771K 2021-06-19
73 JUN $115740K 2021-06-19
74 vinhcaoboi $115218K 2021-06-19
75 thuyhp16 $114315K 2021-06-17
76 Sony1203 $112991K 2021-06-18
77 thuyhp1110 $112607K 2021-06-19
78 NgocQuy $109642K 2021-06-19
79 chucom567 $109232K 2021-06-19
80 taituphom $108867K 2021-06-19
81 tatdien $106598K 2021-06-19
82 thanbai_F54 $106341K 2021-06-19
83 Hcmp12 $102783K 2021-06-19
84 Dupont79 $101884K 2021-06-19
85 tuannguyen $98647K 2021-06-19
86 CauCa_Trom $98118K 2021-06-19
87 hlduongduong $95157K 2021-06-19
88 iphone7red $94689K 2021-06-19
89 ho_van_hanh $94446K 2021-06-19
90 angia10 $87938K 2021-06-18
91 dng132tri $84144K 2021-06-19
92 dh51 $80674K 2021-06-19
93 tbm $79933K 2021-06-19
94 Chanhoc $79438K 2021-06-17
95 so9 $78453K 2021-06-17
96 duongquang20 $75781K 2021-06-19
97 Chivasdo $73999K 2021-06-19
98 Haianh $73504K 2021-06-19
99 gatrongthien $73299K 2021-06-19
100 thuy270668 $71947K 2021-06-16
Vinagames CXQ