Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 qua_den $5954076K 2022-10-03
2 tuantk1 $4179625K 2022-10-04
3 Ac_Ma $4093854K 2022-10-04
4 nhatdennhido $3757933K 2022-10-04
5 Sony1203 $1182355K 2022-10-01
6 gau_xam $1006899K 2022-10-04
7 demon $983927K 2022-10-04
8 nhatdonhido $927079K 2022-10-03
9 BonBonBon $922624K 2022-10-04
10 Aphrodite $729739K 2022-10-04
11 Mr_Alone $676933K 2022-10-04
12 nguyenchau09 $653763K 2022-10-02
13 KimChyOn $584357K 2022-10-04
14 crush $576635K 2022-10-01
15 HaNoi $533871K 2022-10-04
16 Dupont79 $526173K 2022-10-04
17 Yoga_Dance $489594K 2022-10-04
18 Rongdo76 $469587K 2022-10-04
19 thaibinh1 $460830K 2022-10-04
20 oppadapchai $454454K 2022-10-03
21 vitieubao212 $416578K 2022-10-04
22 UH $392256K 2022-10-04
23 Villa_ViaHe $390896K 2022-10-04
24 Mrlucky $385021K 2022-10-04
25 TrumHSo $381373K 2022-10-04
26 lucifer $373788K 2022-10-04
27 TThuongLan $320596K 2022-10-03
28 LKBangTam $317683K 2022-10-03
29 monaco $295919K 2022-10-01
30 caothusj $282045K 2022-10-04
31 zippo16 $278113K 2022-10-04
32 Son__Duong $254196K 2022-10-04
33 hungbovo $244629K 2022-10-03
34 KaffeTrinhnu $240919K 2022-10-03
35 tmv $240474K 2022-10-04
36 ChenRuouQue $232176K 2022-10-04
37 AcMiLan $224650K 2022-10-01
38 baitranlaji $223295K 2022-10-04
39 daven $213030K 2022-10-03
40 khechua $211515K 2022-10-02
41 xuanson $204735K 2022-10-04
42 LinhChiTran $204483K 2022-10-02
43 hungtrinh198 $195174K 2022-10-04
44 AnhHaiMeHoa $194882K 2022-10-04
45 nguoivohinh $189146K 2022-10-01
46 luigi $172505K 2022-10-02
47 X30 $170720K 2022-10-04
48 xu_nguoi $168983K 2022-10-04
49 hongngoc1996 $168091K 2022-10-04
50 taituphom $166633K 2022-10-04
51 lanha $165523K 2022-10-04
52 tamthoi999 $164295K 2022-10-04
53 Mylan $163988K 2022-10-04
54 Conginuadau $163518K 2022-10-04
55 NB88 $160991K 2022-10-04
56 Huongson58 $153597K 2022-10-04
57 kydacanmui $152197K 2022-10-02
58 ThienThanh $150675K 2022-10-04
59 gatrongthien $150272K 2022-10-04
60 hnmuadong $144901K 2022-10-02
61 Niedax $143279K 2022-10-04
62 caothutanh $142250K 2022-10-04
63 vs2030 $141626K 2022-10-04
64 phobo $134458K 2022-10-04
65 Laki $132358K 2022-10-04
66 dangthang $131763K 2022-10-04
67 vivon $130775K 2022-10-04
68 giadinh_hp $130434K 2022-10-04
69 tatdien $130314K 2022-10-04
70 nam_no08 $130120K 2022-10-04
71 vinhcaoboi $125637K 2022-10-03
72 iphone7red $124508K 2022-10-04
73 JUN $120943K 2022-10-04
74 dng132tri $117502K 2022-10-03
75 yenbao $114056K 2022-10-04
76 kiepcobac $113184K 2022-10-02
77 NgocQuy $113071K 2022-10-04
78 mu999 $111377K 2022-10-04
79 pxnam57 $111193K 2022-10-02
80 CuTy1990 $110490K 2022-10-04
81 duongquang20 $110252K 2022-10-03
82 so9 $106149K 2022-10-02
83 thanbai_F54 $106121K 2022-10-03
84 hlduongduong $105305K 2022-10-02
85 khoaitaycz $105243K 2022-10-04
86 ho_van_hanh $104409K 2022-10-04
87 tuannguyen $101253K 2022-10-04
88 pmloananhmp $101088K 2022-10-04
89 NamAnh $100641K 2022-10-04
90 hoangsanbay $100581K 2022-10-03
91 haquang $100318K 2022-10-04
92 ChoiQuaNgay $100009K 2022-10-04
93 aries $98911K 2022-10-04
94 DuongPham $97032K 2022-10-04
95 anhbanmai $93606K 2022-10-04
96 tuna $93523K 2022-10-04
97 dothe158 $92929K 2022-10-03
98 binhden $92740K 2022-10-04
99 dh51 $90553K 2022-10-03
100 babymouse $90243K 2022-10-01
Vinagames CXQ