Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 NhatdoNhiden $6089811K 2023-11-30
2 oppadapchai $2806066K 2023-12-02
3 nhatdennhido $2629092K 2023-12-01
4 Thaison $2315125K 2023-12-02
5 Velar_black $2235646K 2023-12-01
6 anh8_quan7 $1771940K 2023-12-01
7 giadinh_hp $1751011K 2023-12-02
8 tuyettinhca $1220079K 2023-12-02
9 Boeing787 $801070K 2023-12-02
10 Nguoiayvatui $616549K 2023-12-02
11 Ohienglanh $614375K 2023-11-30
12 Mrlucky $610569K 2023-12-02
13 Navy $510767K 2023-11-29
14 Summer $475390K 2023-11-29
15 Kensg1999 $446824K 2023-12-02
16 foreveryoung $433595K 2023-12-02
17 Anhba $387410K 2023-11-30
18 LinhDortmund $357276K 2023-12-02
19 hungbovo $341538K 2023-12-02
20 MuhammadALi $313448K 2023-12-02
21 Song__Que__ $305967K 2023-12-01
22 lucifer $291157K 2023-11-29
23 ChenRuouQue $288322K 2023-12-02
24 Ca_Heo $273068K 2023-11-29
25 xuanson $261587K 2023-12-02
26 baitranlaji $260377K 2023-12-02
27 hades_ $251853K 2023-11-29
28 TrenHayDuoi $248878K 2023-11-30
29 tmv $243952K 2023-11-30
30 kiepcobac $240659K 2023-12-01
31 Dai_Cathay $238302K 2023-12-02
32 bietnoigiday $233894K 2023-12-01
33 thaibinh1 $226635K 2023-12-02
34 LeeHung_88 $226280K 2023-12-02
35 ac_milan $222301K 2023-12-02
36 meo_trang $219988K 2023-12-02
37 iphone7red $207701K 2023-12-02
38 ThienNhat $203260K 2023-12-02
39 toi_nguoiHP $202174K 2023-12-02
40 zippo16 $198204K 2023-12-01
41 nam_no08 $185940K 2023-12-02
42 taituphom $185138K 2023-12-01
43 KaffeTrinhnu $183278K 2023-12-02
44 ivydiep86 $181144K 2023-11-29
45 tamthoi999 $176822K 2023-12-02
46 phobo $171645K 2023-11-30
47 DiemMyVT $171223K 2023-12-02
48 sashimi $170062K 2023-11-30
49 tatdien $169664K 2023-12-02
50 Niedax $166654K 2023-12-01
51 vs2030 $165538K 2023-12-01
52 hnmuadong $162921K 2023-12-02
53 nhagiau $157868K 2023-12-01
54 NgocQuy $157054K 2023-12-02
55 DatPhuongNam $155544K 2023-12-02
56 Conginuadau $154986K 2023-12-01
57 Dogphg $154455K 2023-12-01
58 Anhso_1 $154043K 2023-12-01
59 Th_thuong $153137K 2023-12-02
60 Anh_saokhuya $149628K 2023-12-02
61 caothusj $149592K 2023-12-01
62 tom2002 $145482K 2023-12-02
63 binhden $139401K 2023-12-02
64 CuTy1990 $139332K 2023-12-02
65 WindY23 $139273K 2023-11-29
66 linhhn $137627K 2023-11-30
67 dangthang $131260K 2023-12-02
68 mu999 $130537K 2023-12-02
69 N_giang $127688K 2023-12-02
70 kim_linh $126180K 2023-12-02
71 JUN $125707K 2023-12-02
72 caothutanh $122684K 2023-12-02
73 ChoiQuaNgay $121867K 2023-11-30
74 Huongson58 $121712K 2023-12-01
75 Ketao $117787K 2023-11-30
76 DungTran_8x $116792K 2023-12-01
77 Lehien $116454K 2023-12-02
78 bactrungnam $115913K 2023-11-30
79 duongphuong $113856K 2023-12-01
80 Datphatai $113038K 2023-12-01
81 ho_van_hanh $112173K 2023-11-30
82 tuna $110752K 2023-11-30
83 Igor389 $110438K 2023-12-02
84 Hoanlinh $107332K 2023-12-01
85 hlduongduong $105472K 2023-12-02
86 khoaitaycz $105125K 2023-12-01
87 minhchi2000 $104719K 2023-12-02
88 thanbai_F54 $104341K 2023-12-01
89 AAA007 $104314K 2023-12-02
90 tuannguyen $103709K 2023-12-02
91 vinhcaoboi $102275K 2023-12-02
92 July $101730K 2023-11-29
93 haquang $99033K 2023-12-02
94 Le_hoan $97655K 2023-12-01
95 BauOnline $97027K 2023-12-02
96 dh51 $96861K 2023-12-02
97 vay_la_du $95280K 2023-11-30
98 HanhHoa $90390K 2023-12-01
99 choikhongnoi $90188K 2023-11-30
100 nhatnam $89366K 2023-11-30
Vinagames CXQ