Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 qua_den $5627326K 2021-11-29
2 Lovemoon $1751548K 2021-11-29
3 Ke_bat_tri $1153332K 2021-11-29
4 thi_no $1116116K 2021-11-29
5 heo_coi $996345K 2021-11-28
6 nguyenchau09 $856040K 2021-11-27
7 TechnologyP $850824K 2021-11-28
8 trieu_tulong $802623K 2021-11-29
9 thaibinh1 $788482K 2021-11-28
10 Aphrodite $737561K 2021-11-27
11 Dem7Ngay3 $598257K 2021-11-29
12 LKBangTam $505826K 2021-11-29
13 zippo16 $472320K 2021-11-29
14 tuantk1 $434144K 2021-11-29
15 DaoTacHaiHoa $430404K 2021-11-28
16 congly $411331K 2021-11-28
17 Mrlucky $399619K 2021-11-29
18 nhatdonhido $376201K 2021-11-26
19 RiosNo $344435K 2021-11-29
20 luxubu $336584K 2021-11-29
21 KaffeTrinhnu $333326K 2021-11-28
22 transportpl $312417K 2021-11-28
23 AOK $304607K 2021-11-29
24 The_Moon $291106K 2021-11-28
25 Dupont79 $287333K 2021-11-29
26 nguoivohinh $286377K 2021-11-29
27 HoangHa $276799K 2021-11-29
28 NhatdoNhiden $270543K 2021-11-28
29 hoangdung_82 $270072K 2021-11-28
30 seven $267112K 2021-11-27
31 Mr_Khiem $263975K 2021-11-29
32 KaMaSuTra $258778K 2021-11-29
33 Giaitrilavui $214648K 2021-11-29
34 tatonxao $213781K 2021-11-28
35 meo_vy $207417K 2021-11-29
36 ThaoNguyen $205893K 2021-11-28
37 ChenRuouQue $199165K 2021-11-29
38 ihateu $199015K 2021-11-29
39 hungtrinh198 $198143K 2021-11-29
40 indo_kitai $196484K 2021-11-29
41 DiemMyVT $179660K 2021-11-28
42 zxa_xuz $170309K 2021-11-29
43 Son__Duong $169908K 2021-11-29
44 X30 $163619K 2021-11-29
45 Xaopaco $162765K 2021-11-28
46 Happy0404 $161301K 2021-11-27
47 huyentran_ka $159568K 2021-11-28
48 THoi__Ke $158836K 2021-11-29
49 taco $157624K 2021-11-27
50 Saigon71 $156543K 2021-11-29
51 hnmuadong $151808K 2021-11-29
52 Huongson58 $150528K 2021-11-29
53 nhagiau $149671K 2021-11-29
54 NiNiThao $148385K 2021-11-29
55 cogaixinh $147547K 2021-11-28
56 Conginuadau $147513K 2021-11-29
57 maimaik0quen $145877K 2021-11-29
58 NB88 $145592K 2021-11-29
59 pxnam57 $144622K 2021-11-29
60 maybay $144308K 2021-11-29
61 baitranlaji $144001K 2021-11-29
62 goat_king $140434K 2021-11-29
63 Song__Que__ $137829K 2021-11-28
64 nam_no08 $136150K 2021-11-29
65 Niedax $131226K 2021-11-29
66 tatdien $130703K 2021-11-29
67 oeoeoe $130423K 2021-11-29
68 LeeHung_88 $123771K 2021-11-29
69 doquyen $123601K 2021-11-29
70 Chi_Mai $123022K 2021-11-29
71 andi $122673K 2021-11-29
72 Hcmp12 $121283K 2021-11-29
73 VuiveCaLanG $121072K 2021-11-29
74 AAA007 $119831K 2021-11-27
75 tuannguyen $118498K 2021-11-29
76 trummacau $116957K 2021-11-29
77 vs2030 $115955K 2021-11-29
78 phobo $114818K 2021-11-27
79 gatrongthien $113196K 2021-11-29
80 NgocQuy $110953K 2021-11-29
81 Cherry1308 $110919K 2021-11-26
82 vinhcaoboi $110314K 2021-11-29
83 dangthang $110242K 2021-11-29
84 xuanson $108739K 2021-11-29
85 yenbao $106524K 2021-11-29
86 nhocbuon $106487K 2021-11-29
87 CuTy1990 $105444K 2021-11-29
88 ky_phuong $105404K 2021-11-29
89 BonBonBon $104191K 2021-11-29
90 JUN $102868K 2021-11-29
91 CEO $102357K 2021-11-29
92 angia10 $100121K 2021-11-27
93 AnhHaiMeHoa $97527K 2021-11-29
94 thanbai_F54 $96107K 2021-11-29
95 ho_van_hanh $95147K 2021-11-29
96 haquang $90643K 2021-11-29
97 duongphuong $89504K 2021-11-28
98 Haianh $87256K 2021-11-28
99 mu999 $85002K 2021-11-29
100 Johnnyvan $83689K 2021-11-29
Vinagames CXQ