Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 tuantk1 $5078836K 2024-07-13
2 giadinh_hp $3600877K 2024-07-15
3 NhatdoNhiden $3395303K 2024-07-13
4 tuyettinhca $2931040K 2024-07-14
5 Ac_Ma $2778238K 2024-07-14
6 oppadapchai $2713659K 2024-07-15
7 wild $1843420K 2024-07-15
8 Antinhstrang $1603673K 2024-07-15
9 dng132tri $1565539K 2024-07-15
10 TThuongLan $1326031K 2024-07-16
11 crush $1223907K 2024-07-14
12 Thaison $1188570K 2024-07-15
13 NhuCuong_88 $824409K 2024-07-16
14 An_linh $585229K 2024-07-16
15 iphone7red $550415K 2024-07-15
16 hungbovo $413113K 2024-07-14
17 TuDoTuong $355084K 2024-07-15
18 tienchung $318988K 2024-07-16
19 ChenRuouQue $304965K 2024-07-14
20 baitranlaji $285138K 2024-07-16
21 xuanson $269567K 2024-07-16
22 yenthanh0412 $261250K 2024-07-14
23 hhlan $239186K 2024-07-16
24 toi_nguoiHP $226742K 2024-07-16
25 nam_no08 $209100K 2024-07-15
26 Conginuadau $202457K 2024-07-15
27 hnmuadong $198753K 2024-07-14
28 Dogphg $198452K 2024-07-15
29 Rongdo76 $183315K 2024-07-16
30 phobo $182145K 2024-07-14
31 HaNoi $178020K 2024-07-16
32 tamthoi999 $176313K 2024-07-14
33 nhagiau $171159K 2024-07-14
34 moi_tap_choi $159513K 2024-07-15
35 vs2030 $158287K 2024-07-15
36 binhden $158210K 2024-07-16
37 JUN $156823K 2024-07-16
38 Niedax $154728K 2024-07-14
39 ho_van_hanh $153257K 2024-07-15
40 arsenvl $151682K 2024-07-13
41 thoi_ke_di $150297K 2024-07-13
42 wok $147944K 2024-07-15
43 doquyen $142992K 2024-07-16
44 pxnam57 $133586K 2024-07-15
45 dangthang $130826K 2024-07-14
46 haquang $124035K 2024-07-15
47 mu999 $123969K 2024-07-16
48 Song__Que__ $123660K 2024-07-16
49 tianh $122981K 2024-07-16
50 pmloananhmp $121709K 2024-07-14
51 zxa_xuz $121552K 2024-07-15
52 xu_nguoi $120920K 2024-07-14
53 Hoanlinh2 $120391K 2024-07-15
54 NoLove $120266K 2024-07-15
55 Ketao $118092K 2024-07-15
56 S500 $111914K 2024-07-15
57 caothusj $110945K 2024-07-16
58 Bogia77 $110718K 2024-07-16
59 duongquang20 $110307K 2024-07-16
60 linhhn $110020K 2024-07-16
61 caothutanh $109554K 2024-07-15
62 Huongson58 $108420K 2024-07-16
63 tuna $108315K 2024-07-16
64 Igor389 $108031K 2024-07-15
65 a58 $107566K 2024-07-15
66 khoaichau $106584K 2024-07-14
67 lokelun $106316K 2024-07-15
68 nhatnam $105883K 2024-07-16
69 thangcuoi $105098K 2024-07-16
70 Lemon_tree $104047K 2024-07-16
71 aries $102750K 2024-07-16
72 nguonvuiso80 $101581K 2024-07-15
73 henekiepsau $100716K 2024-07-14
74 dh51 $98887K 2024-07-16
75 vinhcaoboi $96588K 2024-07-16
76 tuyenthanhvu $96540K 2024-07-14
77 hlduongduong $96441K 2024-07-16
78 Phlegmatikos $91680K 2024-07-16
79 AAA007 $89702K 2024-07-16
80 shimano $88011K 2024-07-13
81 mucdong $86834K 2024-07-14
82 Boeing787 $86438K 2024-07-16
83 Gauden22 $85936K 2024-07-16
84 the_kid96 $85496K 2024-07-16
85 bien_vang08 $83361K 2024-07-15
86 bkhai $82601K 2024-07-16
87 Tha_Bom $81680K 2024-07-15
88 hay_doi_day_ $81653K 2024-07-16
89 saoxet $80764K 2024-07-13
90 Tkduoc $78655K 2024-07-15
91 tmv $78102K 2024-07-15
92 songuyen $76803K 2024-07-16
93 cobebacky $75310K 2024-07-14
94 thanhlieuSNG $75012K 2024-07-14
95 habeoAX1 $73806K 2024-07-15
96 khanhtrieu $71530K 2024-07-14
97 Minhkhai $71349K 2024-07-16
98 Saigon71 $67646K 2024-07-15
99 Lehien $67102K 2024-07-16
100 xiga $66453K 2024-07-14
Vinagames CXQ