Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xep

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 zurich $5808908K 2021-06-22
2 AJH $4765686K 2021-06-21
3 xu_nguoi $4689536K 2021-06-22
4 fishing $3386056K 2021-06-22
5 coplangthang $1987167K 2021-06-23
6 caothuvolam $1966260K 2021-06-23
7 sky $1877106K 2021-06-23
8 sure $1813138K 2021-06-21
9 trung_satthu $1537104K 2021-06-20
10 Lovely $1434183K 2021-06-20
11 nguyenchau09 $1313946K 2021-06-21
12 Troy_Truong $1213297K 2021-06-23
13 xuxu $1203394K 2021-06-21
14 Thaihoa $992510K 2021-06-22
15 Missme $761049K 2021-06-21
16 maicodon $485686K 2021-06-21
17 japan79 $433493K 2021-06-22
18 Navy $385010K 2021-06-23
19 tina $354963K 2021-06-23
20 deadend $339291K 2021-06-22
21 thanhtrangvn $312589K 2021-06-20
22 H_A $300495K 2021-06-22
23 HoaThachThao $297611K 2021-06-21
24 wwwsnowwww $281471K 2021-06-21
25 babydimples $279761K 2021-06-21
26 ng_huong8888 $270476K 2021-06-23
27 Tam_Bang $268391K 2021-06-21
28 My_Tam $222821K 2021-06-22
29 Emmy84 $195952K 2021-06-20
30 Tamyra $193985K 2021-06-21
31 TiengMuaBuon $173424K 2021-06-22
32 Heohien $171678K 2021-06-20
33 ThuyNguyen $156075K 2021-06-23
34 DatPhuongNam $151671K 2021-06-23
35 nhocbuon $150947K 2021-06-20
36 Ghiendanhbai $148804K 2021-06-23
37 Forever_8x $140266K 2021-06-21
38 Jimmy_pham $127612K 2021-06-22
39 luudansetno $126964K 2021-06-21
40 dragongerl $121496K 2021-06-22
41 ngamict6776 $119440K 2021-06-23
42 tusac01 $118586K 2021-06-23
43 thahuong4 $118304K 2021-06-21
44 bichkhue $118048K 2021-06-22
45 hailuavn $117708K 2021-06-22
46 bien_man $117349K 2021-06-23
47 mainhiphan $116317K 2021-06-22
48 ngocdiem0125 $116306K 2021-06-22
49 Khocdi_em $110841K 2021-06-23
50 ventura555 $106764K 2021-06-20
51 DocAc $99507K 2021-06-23
52 HH_NH $88182K 2021-06-22
53 Rippedjeans $86962K 2021-06-23
54 brianluu $84114K 2021-06-21
55 CamLoan $83995K 2021-06-22
56 kokie $83471K 2021-06-22
57 lydep21 $82394K 2021-06-20
58 Sony1203 $80544K 2021-06-23
59 Vydiep86 $79763K 2021-06-22
60 QuiVitCon $77598K 2021-06-21
61 RO_RO_RO $73200K 2021-06-23
62 HOALINHTHOAI $68016K 2021-06-23
63 lily1627 $66710K 2021-06-20
64 Thientu02 $65561K 2021-06-22
65 hang79 $60820K 2021-06-23
66 bigblues18 $54586K 2021-06-23
67 DiepLam $54162K 2021-06-23
68 hoa_quynh $52490K 2021-06-21
69 LuckyTiger $51198K 2021-06-23
70 x7_Bi_Long $50886K 2021-06-21
71 ngoclong4 $49400K 2021-06-20
72 maithy13 $49159K 2021-06-23
73 mattroibecon $48966K 2021-06-21
74 Landuong $46730K 2021-06-21
75 lktt_68 $45908K 2021-06-20
76 Xa_xa $45631K 2021-06-22
77 Vhn $44798K 2021-06-21
78 AnVuiGiaDinh $43883K 2021-06-21
79 daitieutho $42272K 2021-06-22
80 trung_sathu $41840K 2021-06-21
81 MiKi_UNu $38736K 2021-06-23
82 KietVan $38626K 2021-06-21
83 basau $38307K 2021-06-22
84 MK_xx_11 $38169K 2021-06-23
85 HoanHyMotDoi $37608K 2021-06-21
86 Senorita $35200K 2021-06-23
87 songbien $35035K 2021-06-21
88 Shirley $34669K 2021-06-23
89 Haiauphixu $33290K 2021-06-22
90 thatSwhy $32759K 2021-06-23
91 tam_1950 $32511K 2021-06-22
92 quocuong $31037K 2021-06-22
93 Halimeda $30229K 2021-06-20
94 ba_ba $30150K 2021-06-20
95 Kayla2018 $29425K 2021-06-21
96 ThuyNhi05 $29057K 2021-06-22
97 Candy1 $29031K 2021-06-23
98 nuvuongsala $28174K 2021-06-23
99 son3333 $27819K 2021-06-21
100 selina $27700K 2021-06-21
Vinagames CXQ