Ngôn ngữ

Ván Phỏm của tiktak

Ngày Thắng Người chơi
03/03-tiktakandynguyentxschutters
03/03+tiktakschutters
03/03-tiktakkonhonoi
03/03+konhonoitiktakngocvan
03/03-latdatngocvantiktakkonhonoi
03/03-latdatkonhonoitiktakngocvan
03/02-tiktakandynguyentxtukhoaixuanson
03/02=tiktakandynguyentx
03/02-MrVan123tiktakcapucinoLotritham
03/02-MrVan123Lotrithamcapucinotiktak
03/02-tiktakcapucinoLotritham
03/02-motherfaxLotrithamcapucinotiktak
03/02+motherfaxtiktakcapucinoLotritham
03/02-motherfaxLotrithamcapucinotiktak
03/02-Tha_BomTuyetTorontonguyenp9tiktak
03/02-Tha_Bomtiktaknguyenp9TuyetToronto
03/02-Tha_BomTuyetTorontonguyenp9tiktak
03/01-nguyenp9thienantiktakhongson123
03/01-nguyenp9hongson123tiktakthienan
03/01-nguyenp9thienantiktakhongson123
03/01-Cuopbien000tiktakbkhai
03/01-Cuopbien000bkhaitiktak
03/01-GauTrangtiktaka58lokelun
03/01-GauTranglokeluna58tiktak
03/01-GauTrangtiktaka58lokelun
03/01-GauTranga58tiktak
03/01-GauTrangtiktaka58lokelun
03/01+GauTranglokeluna58tiktak
02/29+thuy_andytiktakJUNTXuanGioi
02/29+thuy_andyTXuanGioiJUNtiktak
02/29+thuy_andytiktakJUNTXuanGioi
02/29-Zoantiktakchien718Bagiach_game
02/29-ZoanBagiach_gamechien718tiktak
02/29+tiktakchien718Bagiach_game
02/29+ky_phuongBagiach_gamechien718tiktak
02/29=ky_phuongtiktakchien718Bagiach_game
02/29-ky_phuongBagiach_gamechien718tiktak
02/29-ky_phuongtiktakchien718Bagiach_game
02/29+ky_phuongBagiach_gamechien718tiktak
02/29-ky_phuongtiktakchien718Bagiach_game
02/29-ky_phuongBagiach_gametiktak
02/29-QT3123Bagiach_gametiktakVCTSUNMORE
02/29-QT3123VCTSUNMOREtiktakBagiach_game
02/29-andynguyentxthuhangtiktakthachphuc
02/29-andynguyentxtiktakthuhang
02/29=andynguyentxthuhangtiktaktheman82
02/29-andynguyentxtheman82tiktakthuhang
02/29-andynguyentxthuhangtiktakNambold
02/29-tiktakdungdo11minhtruyen
02/29-tiktakminhtruyendungdo11
02/29-TANPHUxemtrunghuyenpltiktak
02/29+TANPHUtiktakxem
02/29+TANPHUxemGauTrangtiktak
02/29-TANPHUtiktakGauTrangxem
02/29-vinhcaoboitiktak
02/29+vinhcaoboithoi_ke_ditiktak
02/28-Annhien019thanbai_89TANPHUtiktak
02/28+tiktakTANPHUthanbai_89
02/28+MinhTrietthanbai_89TANPHUtiktak
02/28+MinhTriettiktakTANPHUthanbai_89
02/28-MinhTrietthanbai_89TANPHUtiktak
02/28+MinhTriettiktakTANPHUthanbai_89
02/28-MinhTrietthanbai_89TANPHUtiktak
02/28-buomhongkhangnoTXuanGioitiktak
02/28+buomhongtiktakTXuanGioikhangno
02/28-buomhongkhangnoTXuanGioitiktak
02/28-QT3123TXuanGioitiktakgauxu
02/28-QT3123gauxutiktakTXuanGioi
02/28-QT3123TXuanGioitiktakgauxu
02/28+QT3123gauxutiktakTXuanGioi
02/28-QT3123TXuanGioitiktakgauxu
02/28-bkhaitulatuitiktaktrankhuynh
02/28-bkhaitrankhuynhtiktaktulatui
02/28-bkhaitulatuitiktaktrankhuynh
02/28-nesuthich_choi12tiktaktraiphulao
02/28+nesutraiphulaotiktakthich_choi12
02/28-nesuthich_choi12tiktaktraiphulao
02/28+nesutraiphulaotiktakthich_choi12
02/28-nesuthich_choi12tiktaktraiphulao
02/28+nesutiktakthich_choi12
02/28-hoi1971heosuaqauycct_03tiktak
02/28-tiktakcct_03heosuaqauy
02/28-MuhammadALiheosuaqauycct_03tiktak
02/28+MuhammadALitiktakcct_03heosuaqauy
02/28-MuhammadALiheosuaqauycct_03tiktak
02/28-MuhammadALitiktakcct_03heosuaqauy
02/28+MuhammadALicct_03tiktak
02/27-ABOng_gia63tiktaktrungcan
02/27-ABtrungcantiktak
02/27+ABtiktaktrungcan
02/27-bvpntchickzpimptiktakdongsp23
02/27=bvpntdongsp23tiktakchickzpimp
02/27+bvpntchickzpimptiktakdongsp23
02/27+tiktakchickzpimp
02/27+trunghuyenpltiktak
02/27=trunghuyenpltiktak
02/27+trunghuyenpltiktak
02/27-trunghuyenpltiktak
02/27-bibongtiktakhung_dung
02/27-phuquoc76hung_dungtiktakbibong

Ván Phỏm kế tiếp của tiktak...

Vinagames CXQ